РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

професор Ігор Соловій – доктор економічних наук, Національний лісотехнічний ун-т України, м. Львів

Заступник Голови редакційної колегії

професор Юрій Дебринюк – доктор сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний ун-т України, м. Львів

Склад редакційної колегії:

професор Норберт Вебер – доктор габілітований, Технічний університет Дрездена, м. Дрезден, Німеччина

професор Анджей Возьняк – доктор габілітований, Університет Природничий в Любліні, м. Люблін, Польща

професор Анатолій Гойчук – доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

професор Микола Гузь – доктор сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Ервін Гуссендьорфер – доктор габілітований, Університет прикладних наук Вайєнштефан-Трісдорф, м. Фрайзінг, Німеччина

професор Петро Лакида – доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

професор Віктор Ткач – доктор сільськогосподарських наук, Український науково-дослідний інститут лісівництва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків

професор Себастіан Хайн – доктор габілітований, Університет прикладних лісових наук Роттенбурга, м. Роттенбург, Німеччина

доцент Олег Часковський  – кандидат сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Володимир Кучерявий – доктор сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний університет  України, м. Львів

професор Надія Олексійченко – доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

доцент Володимир Крамарець – кандидат сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Григорій Криницький – доктор біологічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Володимир Заїка – доктор біологічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Мирослава Сорока – доктор біологічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Степан Стойко – доктор біологічних наук, doctor honoris causa, Інститут екології Карпат, м. Львів

професор Платон Третяк – доктор біологічних наук, Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів

професор Юрій Туниця – доктор економічних наук, академік НАН України, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Лідія Заднік-Штірн – доктор економічних наук, Університет м. Любляна, Словенія

професор Марія Нижник – доктор економічних і соціальних наук, Джеймс Хаттон Інститут, м. Абердин-Данді, Великобританія

професор Євген Мішенін – доктор економічних наук, Сумський державний університет, м. Суми

професор Тарас Туниця – доктор економічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Павло Бехта – доктор технічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Володимир Голубець – доктор технічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Юрій Грицюк, – доктор технічних наук, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

професор Ігор Озарків – доктор технічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

професор Ян Седлячик – доктор філософії, Технічний університет в м. Зволен, Словаччина

професор Ярослав Соколовський – доктор технічних наук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів


Науковий редактор: Юрій ДЕБРИНЮК

Літературний редактор: Анна ПАВЛИШИН

Редактор англомовних текстів: Ігор СОЛОВІЙ

Технічне забезпечення видання: Маріанна КУК

Відповідальний секретар: Богдана ДЕБРИНЮК