Особливості ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат

  • V. Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Y. Shparyk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • P. Slobodyan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • T. Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • V. Korshov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • R. Brodovich Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • G. Krynyckyi Національний лісотехнічний університет України
  • Y. Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
  • V. Kramarets Національний лісотехнічний університет України
  • I. Cheban Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства
Ключові слова: ведення лісового господарства, похідні ялинники, Українські Карпати

Анотація

Інтенсивним усиханням похідних ялинових лісів в Українських Карпатах охоплено 19,3 тис. га із запасом деревини 5,8 млн. м3. Основними причинами їх усихання є глобальне потепління, невідповідність вирощування лісорослинним умовам, техногенне забруднення природного середовища і в результаті ослаблення деревостанів – масове поширення хвороб та ентомошкідників, пошкодження дерев вітровалами і сніголамами.

Надмірне поширення осередків усихання і зниження стійкості та продуктивності похідних ялинників потребує проведення в них невідкладних лісогосподарських заходів на лісотипологічній основі з урахуванням результатів моніторингу та конкретних природно-виробничих умов. Це дасть змогу уповільнити швидку деградацію ялинників, яка знижує їхні захисні, водоохоронні, кліматорегулюючі і рекреаційні функції, призводить до втрат деревинних ресурсів та підвищує рівень пожежної небезпеки у таких лісостанах.

Ведення лісового господарства у похідних ялинниках Українських Карпат полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на поступове відтворення корінних деревостанів, а в окремих, ще життєздатних ялинових насадженнях – на збереження їх продуктивних функцій, а також у застосуванні раціональних методів заготівлі і використання деревини. До таких заходів можна віднести, насамперед, ефективне проведення санітарних рубок, рубок догляду, переформування деревостанів, головних і лісовідновних рубок.

Відтворення лісів повинно проводитись природним, штучним і комбінованим способами. При цьому, лісогосподарські заходи мають бути спрямовані на заміну та відновлення існуючих пошкоджених ялинових деревостанів новими, більш різновидовими та складнішими за структурою лісовими угрупованнями. Основним мотивом цих заходів повинно бути максимальне наближення ялинових деревостанів до складу корінних за участю, відповідно до типу лісу, бука, ялиці, дуба та їх типових супутників. Частка ялини в них не повинна перевищувати 30%.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

Місце роботи автора

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Бродович Р.І. Рекомендації з відновлення та розведення смерекових лісів Карпат: зб. рекомендацій УкрНДІгірліс: Наукові засади ведення сталого лісового господарства в Карпатському регіоні / Бродович Р.І., Гербут Ф.Ф., Кацуляк Ю.Д., Гаврусевич А.М., Гудима В.М., Бродович Ю.Р. – Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс, 2008. – Вип. 3. – С. 21-81.
2. Бродович Р.І. Типи лісових культур для зони Карпат / Р.І. Бродович / Типи лісових культур за лісорослинними зонами: Карпати, Полісся та Лісостеп (затверджені наук.-техн. радою Держкомлісгоспу України 18.03.2010, протокол №1). – К.:Держкомлісгосп України, 2010. – С. 5-20.
3. Дебринюк Ю.М. Всихання смерекових лісів: причини та наслідки / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання». – 2011. – Вип. 21.16. – С. 32-38.
4. Коржов В.Л. Рекомендації із застосування систем машин і технологій для проведення лісосічних робіт на рубках головного користування в Карпатському регіоні / В.Л. Коржов, В.С. Кудра / Затв. Президією наук.- техн. ради Держкомлісгоспу України (протокол №1 від 29.12.2010 р). – Івано-Франківськ: 2011. – 29 с.
5. Коржов В.Л. Системи засобів і технологій для проведення лісосічних робіт у гірських лісах Карпат / Матеріали наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА «Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи» [Харків, 12-15 жовтня 2010 р] // В.Л. Коржов, В.С. Кудра. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 36-38.
6. Крамарець В.О. Природне поновлення ялинових лісостанів заповідного урочища «Маківка» / В.О. Крамарець, Г.Т. Криницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 78-81.
7. Криницький Г.Т. Система лісівничих заходів щодо ліквідації наслідків масового всихання ялинників у буково-ялицевих типах лісу Карпат / Г.Т. Криницький, В.О. Крамарець // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 256-260.
8. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах : моногр. / / [Чернявський М.В., Швіттер Р., Ковалишин Р.В. та ін.]; за ред. М.В. Чернявського. – Львів: ЛА «Піраміда», 2006. – 88 с.
9. Парпан В.І. Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат / В.І. Парпан, Г.Т. Криницький, В.Л. Коржов, В.П. Гульчак, П.Я. Слободян, Я.М. Слободян, Ю.С. Шпарик, Р.І. Бродович, Т.В. Парпан, В.О. Крамарець. Затв. Секцією організації управління лісовим господарством наук.-тех. ради Держлісагентства України (протокол №1 від 27.02.2013 р). – Івано-Франківськ: 2013. – 29 с.
10. Парпан В.І. Рекомендації зі сталого лісокористування в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку) / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер та ін. // Наукові аспекти ведення сталого лісового господарства. – Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 83-96.
11. Правила відтворення лісів / Постанова Кабінету Міністрів України № 303 від 01 березня 2007 року. – 7 с.
12. Правила поліпшення якісного складу лісів / Постанова Кабінету Міністрів України № 724 від 12 травня 2007 року. – 9 с.
13. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат / Постанова Кабінету Міністрів України № 929 від 22 жовтня 2008 року. – 14 с.
14. Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів / Наказ Державного комітету лісового господарства України №269 від 15.10.2009 року. – 2 с.
15. Санітарні правила в лісах України / Постанова Кабінету Міністрів України №555 від 27 липня 1995 року. – 20 с.
16. Слободян П. Я. Рекомендації з локалізації осередків стовбурових шкідників та кореневих гнилей в ялинових насадженнях Українських Карпат / П.Я. Слободян, Т. Г. Шпільчак // Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. «Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні». – Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс, 2012. – Вип. 4 – С. 406-436.
17. Чернявський М.В. Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І. та ін. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.
18. Шпарик Ю.С. Всихання ялинників на північно-східному мегасхилі Карпат / Шпарик Ю.С., Парпан Т.В., Слободян П.Я., Савчин Т.І., Буній В.Я. // Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 141-147.
19. Шпарик Ю.С. Пропозиції до регіональної програми переформування похідних смеречників Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, В.В. Лєснік // Зб. «Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господар¬ства» – Львів, 2006. – C. 45-46.
20. Hlasny T. Spruce decline in the Beskids / Tomas Hlasny, ZuzanaSitkova. – Zvolen: National forest centrum, 2010. – 181 р.
Опубліковано
2014-11-27