Оцінка вразливості лісів східної України до зміни клімату з використанням ГІС-технологій

  • Igor F. Buksha Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Tatiana S. Pyvovar Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Maksym I. Buksha Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: зміна клімату, вразливість лісів, траєкторії концентрації парникових газів, Україна, індекс Де Мартона, GIS

Анотація

Представлені результати аналізу основних лісівничо-таксаційних показників лісових насалджень у сучасних та майбутніх кліматичних умовах на території Харківської, Сумської та Луганської областей України. Для північно-східної частини України на основі ГІС технології були створені карти сучасного клімату (середні показники за 1950-2000 рр.) і прогнози для майбутнього клімату на 2050 р. і 2070 р., які ґрунтуються на показниках індексу Де Мартона. Визначені зони Де Мартона були накладені на лісові тематичні карти для оцінювання можливих змін типів умов місцезростання, видового складу деревних порід та запасів деревостанів. У північно-східній частині України за усіма розглянутими прогнозами передбачається істотне потепління у другій половині XXI століття та зменшення опадів впродовж вегетаційного періоду, що буде суттєво впливати на лісові екосистеми.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Adams, H. D. et al. Temperature sensitivity of drought-induced tree mortality portends increased regional die-off under global change-type drought. Proc. Natl Acad. Sci. USA 106, 7063-7066 (2009).
2. Allen, C. D. & Breshears, D. D. Drought-induced shift of a forest-woodland ecotone: Rapid landscape response to climate variation. Proc. Natl Acad. Sci. USA 95, 14839-14842 (1998).
3. Allen, C. D. et al. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest Ecol. Manage. 259, 660-684 (2010).
4. Breshears, D. D. et al. Regional vegetation die-off in response to global-change-type drought. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 15144-15148 (2005).
5. Christian Temperli, Harald Bugmann, and Ché Elkin 2012. Adaptive management for competing forest goods and services under climate change. Ecological Applications 22:2065-2077.
6. Climate change in the 21st century simulated by HadGEM2-AO under representative concentration pathways Hee-Jeong Baek, Johan Lee, Hyo-Shin Lee, et al. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences. November 2013, Volume 49, Issue 5, pp. 603-618 – http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13143-013-0053-7#page-1.
7. Hanewinkel Marc et al. Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. Nature Climate Change 3, 203-207 (2013).
8. Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe // Global Water Partnership Central and Eastern Europe. – 2 p.
9. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, et al. (eds.)]. Cambridge University Press, United Kingdom and New York, USA. – http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
10. Marja Kolström, Terhi Vilén, Marcus Lindner. Climate Change Impacts and Adaptation in European Forests. EFI Policy Brief 6, 2011. – 16 p.
11. McDowell, N. G. et al. The interdependence of mechanisms underlying climate-driven vegetation mortality. Trends Ecol. Evol. 26, 523-532 (2011).
12. Oliver, John E. (2005). The Encyclopedia of World Climatology. Springer Publishing. p. 90. ISBN 978-1-4020-3264-6. Retrieved 5 March 2013.
13. Williams A. Park. et al. Temperature as a potent driver of regional forest drought stress and tree mortality. Nature Climate Change 3, 292-297 (2013).
14. World Clim – Global climate data http://www.worldclim.org/
15. Адаменко Т.І. Агрокліматичне зонування території України з врахованням зміни клімату / Адаменко Т.І. – К.: ТОВ «РІА»БЛІЦ. – 2014 – 16 с.
16. Букша І.Ф. Україна та глобальний парниковий ефект. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату. Кн. 2.: Монографія. / І.Ф. Букша, П.Ф. Гожик, Ж.Л. Ємельянова та ін. – К. : Вид-во Агентства з раціонального використання енергії та екології, 1998. – 208 с.
17. Довідник з лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01. 2011р. – Ірпінь, 2012. – 132 с.
18. Стойко С.М. Потенційні екологічні наслідки глобального потепління клімату в лісових формаціях Українських Карпат / С.М. Стойко // Науковий вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. − Вип. 19.15. – C. 214-224
Опубліковано
2014-11-27