Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова

  • V. Zaika Національний лісотехнічний університет України
  • N. Karpyn Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: рід, вид, дендрофлора, зелені насадження, урбогенне середовище, таксономічний склад

Анотація

Досліджено дендрофлористичний склад вуличних насаджень та особливості його формування на двох проспектах та 55 вулицях м. Львова. Поряд з автохтонними та інтродукованими родами виявлено численні гібридні декоративні форми деревно-чагарникових видів. У таксономічному складі вулиць найчастіше трапляються представники родів Tilia L., Fraxinus L., Acer L., Populus L., Aesculus L. Виявлено, що найпоширенішими видами є липа дібнолиста (Tilia cordata Mill.) – 15,62 %, липа широколиста (Tilia platyphyllos Scop.) – 10,05%, гіркокаштан кінський (Aesculus hippocastanum L.) – 11,01 %, ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) – 6,52 %. Одинично у вуличних посадках трапляються гіркокаштан м'ясочервоний (Aesculus × carnea Hayne), дуб черепичастий (Quercus imbricaria Michx.), верба 'Фламінго' (Salix integra 'Hacuro-nishiki'), черемха пізня (Prunus serotina Ehrh.), клен прирічковий (Acer ginnala Maxim.), горіх чорний (Juglans nigra L.), горіх сірий (Juglans cinerea L.), яблуня пурпурова (Malus purpurea Rehd.), липа американська (Tilia americana L.), сосна Веймутова (Pinus strobus L.). Частка голонасінних становить менше 5%, найчисленнішим їх представником є туя західна (Thuja occidentalis L.) роду Thuja L.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

Посилання

1. Деревья и кустарники СССР. IV: [под ред. С.Я. Соколова]. – М.: Академия наук СССР, 1958. – 976 с. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина І. Довідник / [ Кохно М. А., Пархоменко Л. І., Зарубенко А. У. та ін.; За ред. М. А. Кохна]. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.
2. Заячук В.Я. Дендрологія: Підручник / Заячук В.Я. – Львів: Апріорі, 2008.– 656 с.
3. Каспрук О.І. Флористична структура культурних фітоценозів Львова / О.І. Каспрук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С. 65-69.
4. Кучерявий В.П. Сади і парки Львова / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2008. – 306 с.
5. Кучерявий В.П. Фітомеліорація / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2003. – 540 с.
6. Комплексна екологічна програма на 2012-2016 роки для міста Львова. – 60 с. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://lvivrada.gov.ua
7. The Plant Encyclopedia. The global guide to cultivated plants. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.theplantencyclopedia.org
8. Деревья и кустарники СССР. IV: [под ред. Соколова С.Я.]. – М.: Академия наук СССР, 1958. – 976 с.
9. Seneta W. Dendrologia / W. Seneta, J. Dolatowski. – Warszawa: PWN SA, 2003. – 559 s.
Опубліковано
2014-11-27