Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Міжгірської Верховини

  • V. Mazepa Національний лісотехнічний університет України
  • I. Shyshkanynets Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: радіальний приріст, букові деревостани, рання та пізня деревина, експозиція схилу, кореляційні залежності, кліматичні показники

Анотація

Методами дендрохронології досліджено динаміку радіального приросту букових деревостанів та особливості його формування у гірських умовах на схилах різної експозиції. Вивчено вплив кліматичних чинників на загальний характер динаміки радіального приросту бучин, його екстремальні значення, зміни амплітуди коливань. Встановлено кореляційні залежності між радіальним приростом бука та кліматичними показниками, комплексними кліматичними показниками і сонячною активністю. Ширина річного приросту бука є найбільшою у мішаних деревостанах, що ростуть на схилах північної експозиції. Частка ранньої та пізньої деревини бука у річному кільці змінюється в межах 83-88 % та 17-12 % відповідно. Найтісніше радіальний приріст бука корелює з дефіцитом вологи, вологістю повітря, середньорічною температурою повітря та кількістю опадів.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования / Битвинскас Т. Т. – Л: Гидрометеоиздат, 1974. – 172 с.
2. Воробъев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Воробъев Д.В. – К.: Урожай, 1967. – 386 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Доспехов Б.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Ловелиус Н.В. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий / Ловелиус Н.В. – Л.: Наука, 1979. – 232 с.
5. Мазепа В.Г. Тенденції до зміни клімату на фоні циклічних коливань активності сонця в районі верхньої течії річки Латориця / В.Г. Мазепа, І.Ф. Шишканинець // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 88-93.
6. Мазепа В.Г. Методика оцінки динаміки радіального приросту дубових деревостанів в умовах атмосферного забруднення / В. Г. Мазепа // Наукові праці ЛАН України: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 7. – С. 36-40.
7. Матвеев С.М. Дендроиндикация динамики состояния сосновых насаждений Центральной Лесостепи / Матвеев С.М. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. – 272 с.
8. Шишканинець І.Ф. Вплив клімату на радіальний приріст ранньої та пізньої деревини бука в умовах гірських букових лісів басейну річки Латориця / І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 68-74.
Опубліковано
2014-11-27