Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини

  • H. Hrynyk Національний лісотехнічний університет України
  • O. Gromyak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: сосна звичайна, моделювання показників, морфологічні показники.

Анотація

За результатами математико-статистичного аналізу вихідних даних обмірів 3224 дерев сосни звичайної в суборових типах лісорослинних умов та 1986 дерев – у сугрудових, встановлено, що основні морфологічні параметри крони дерев в досліджуваних лісорослинних умовах перебувають у тісній кореляційній залежності від значень діаметра та висоти стовбурів дерев.

За результатами здійсненого регресійного аналізу підібрано адекватні моделі для опису залежностей досліджуваних морфологічних показників крон дерев сосни звичайної від значень діаметра і висоти стовбура. Адекватність отриманих моделей характеризуються достатньо високими коефіцієнтами детермінації та рештою статистичних показниками.

Встановлено, що дерева сосни звичайної в суборових типах лісорослинних умов характеризуються вищими значеннями протяжності і діаметра крони та нижчими значеннями висоти початку крони, порівняно із сугрудовими. Практична цінність отриманих моделей та нормативно-довідкових матеріалів полягає у їхньому використанні під час планування та здійснення господарських заходів щодо підвищення продуктивності соснових деревостанів району дослідження.

Посилання

1. Гадов К. Моделювання параметрів крони дерев в Українських Карпатах / К. Гадов, М.П. Горошко, М.М. Король // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 264 273.
2. Горошко М.П. Біометрія : навч. посібн. / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомюк. – Львів : Вид-во "Камула", 2004. – 236 с.
3. Громяк О.Ю. Дослідження особливостей морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у суборових умовах / О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, М.І. Ярош // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 84-89.
4. Громяк О.Ю. Дослідження та статистичний аналіз морфолого-таксаційної будови соснових деревостанів у сугрудових умовах / О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, П.П. Мосейчук, А.В. Шишкін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 39-44.
5. Ільків І.С. Встановлення залежностей між морфологічними і таксаційними показниками дерев бука лісового методами множинної регресії / І.С. Ільків // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.8. – С. 111 114.
6. Пукман В.В. Моделі динаміки основних морфологічних показників крон дерев клена-явора яворових деревостанів Українських Карпат / В.В. Пукман, Г.Г. Гриник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 58-66.
7. Davies O. The contribution of structural indices to the modelling of Sitka spruce (Picea sitchensis) and birch (Betula spp.) crowns / O. Davies, A. Pommerening // Forest Ecology and Management. – 2008. – Vol. 256. – Pp. 68 77.
8. Peper P.J. Equations for predicting diameter, height, crown width, and leaf area of san joaquin valley street trees / P.J. Peper, E.G. McPherson, and S.M. Mori // Journal of Arboriculture. – 2001. – Vol. 27(6). – Pp. 306 317.
9. Thorpe H.C. Competition and tree crowns: A neighborhood analysis of three boreal tree species / H.C. Thorpe et al. // Forest Ecology and Management, 2010. – Vol. 259. – Pp. 1586 1596.
Опубліковано
2014-11-27