Горизонтальна структура букових насаджень Закарпаття

  • Ju. Kaganjak Національний лісотехнічний університет України
  • N. Rehush Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: букові насадження, горизонтальна структура, індекси оцінки просторової структури, категорія лісів, кореляційна оцінка

Анотація

На основі дослідних ділянок, відібраних в експлуатаційних лісах та в лісах захисного і природоохоронного значення, здійснено аналіз горизонтальної структури букових насаджень південно-західного мегасхилу Українських Карпат. Для цього використано індекси оцінки характеру просторової структури насаджень (Кларка-Іванса, Піелу, Кокса та кутовий індекс). Встановлено, що на характер розташування дерев у насадженні впливають як інтенсивність господарської діяльності людини, так і природні чинники. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації лісогосподарських заходів в букових насадженнях з метою практичної реалізації засад наближеного до природи лісівництва.

Посилання

1. Бойко С.В. Горизонтальна структура природних соснових деревостанів різного віку / С.В. Бойко, О.М. Тарнопільська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 33-39.
2. Бойко С.В. Сучасні методологічні підходи до вивчення просторової структури деревостану / С.В. Бойко // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2010. – Вип. 117. – С. 159-167.
3. Гамор Ф.Д. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент / Ф.Д. Гамор, Я.О. Довганич, В.Ф. Покиньчереда [та ін.]. – Рахів, 2008. – 86 с.
4. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів, 2002. – 496 с.
5. Генсірук С.А. Ліси західного регіону України / С.А. Генсірук, М. С. Нижник, Л. І. Копій. – Львів: Атлас, 1998. – 408 c.
6. Король М.М. Просторова структура дубових деревостанів Прикарпаття / М.М. Король, В.В. Костишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.7. – С. 63-68.
7. Чернявський М.В. Букові праліси як еталони лісів майбутнього Українських Карпат / М.В. Чернявський // Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра : [зб. наук. пр.]. – Львів, 2000. – С. 164-183.
8. Clark P.J. Distance to Nearest Neighbor as a Measure of Spatial Relationship in Populations / P.J. Clark, C.E. Evans // Ecology. – 1954. – Vol. 35(4). – P. 445-453.
9. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak [et al.] // Forest Snow and Landscape Research. – 2005. – Vol. 79(1/2). – P. 45-56.
10. Cox F. Dichtebestimmung und Strukturanalyse von Pflanzenpopulationen mit Hilfe von Abstandmessungen: ein Beitrag zur methodischen Weiterentwicklung von Verfahren für Verjüngungsinventuren / F. Cox. – Göttingen : Georg-August-Universität Göttingen, 1971. – 182 s.
11. Hui G.Y. Das Winkelmass – Herleitung des optimalen Standardwinkels / G.Y. Hui, K. von Gadow // Allgemeine Forst und Jagdzeitung. – 2002. – Nr. 173(10). – S. 173-177.
12. Neumann M. The significance of different indices for stand structure and diversity in forests / M. Neumann, F. Starlinger // Forest Ecology and Management. – 2001. – Vol. 145. – Р. 91-106.
13. Petritan A.M. Structure and diversity of a natural temperate sessile oak (Quercus petraea L.) – European Beech (Fagus sylvatica L.) forest / A.M. Petritan, I.A. Biris, O. Merce [et al.] // Forest Ecology and Management. – 2012. – Vol. 280. – Р. 140-149.
14. Pielou E.C. The Use of Point-to-Plant Distances in the Study of the Pattern of Plant Populations / E.C. Pielou // Journal of Ecology. – 1959. – Vol. 47(3). – P. 607-613.
15. Pommerening A. Evaluating structural indices by reversing forest structural analysis / A. Pommerening // Forest Ecology and Management. – 2006. – Vol. 224. – Р. 266-277.
16. Pommerening A. Edge-correction needs in estimating indices of spatial forest structure / А. Pommerening, D. Stoyan // Canadian Journal of Forest Research. – 2006. – Vol. 36. – Р. 1723-1739.
17. Sterba H. Abstandsabhängige und abstandsunabhängige Bestandesstruktur-beschreibung / H. Sterba, А. Zingg // Allgemeine Forst und Jagdzeitung. – 2006. – Nr. 177(8/9). – Р. 169-176.
18. von Gadow K. Das Winkelmass – ein Strukturparameter zur Beschreibung der Individualverteilung in Waldbeständen / K. von Gadow, G.Y. Hui, M. Albert // Centralblatt für das Gesamte Forstwesen. – 1998. – Nr. 115. – Р. 1-10.
19. von Oheimb G. Structural pattern of a near-natural beech forest (Fagus sylvatica) (Serrahn, North-east Germany) / G. von Oheimb, C. Westphal, H. Tempel [et al.] // Forest Ecology and Management. – 2005. – Vol. 212. – P. 253-263.
20. Westphal C. Is the reverse J-shaped diameter distribution universally applicable in European virgin beech forests? / C. Westphal, N. Tremer, G. von Oheimb [et al.] // Forest Ecology and Management. – 2006. – Vol. 223. – P. 75-83.
Опубліковано
2014-11-27