Динаміка запасу елементарних частин мішаних деревостанів Західного Полісся

  • L. Kopij Національний лісотехнічний університет України
  • Ju. Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
  • V. Gonchar Національний лісотехнічний університет України
  • S. Kopij Національний лісотехнічний університет України
  • N. Myhajlenko Національний лісотехнічний університет України
  • M. Kopij Національний лісотехнічний університет України
  • Ju. Fizyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: деревостан, структура, запас, сосна, береза, бонітет, середній вік, тип лісорослинних умов, відносна повнота

Анотація

Проведено аналіз динаміки запасу елементарних частин мішаних деревостанів залежно від типу лісорослинних умов, бонітету, середнього віку, частки деревних порід та відносної повноти. Відзначено, що в соснових молодняках береза займає значну площу живлення, швидко росте і пригнічує сосну, відіграючи дуже важливу роль у збагаченні лісової підстилки листовим опадом, протидіючи поширенню кореневої губки, поcилюючи пожежостійкість соснових насаджень. Встановлено особливості розподілу запасу деревостанів за елементарними частинами. Визначені структурні особливості розподілу запасу дають змогу об’єктивніше підходити до питань проектування доглядових рубань у березово-соснових деревостанах різної продуктивності та складу

Посилання

1. Буш К.К. Береза в сосняках / К.К. Буш, П.П. Залитис, Я.П. Бисениекс, М.А. Крастиньш, Х.К. Буш. – Рига: Зинатне, 1989. – 59 с.
2. Копій Л.І. Структура деревостанів свіжого соснового бору Західного Полісся / Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, М.М. Михайленко // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.7. – С. 7-14.
3. Гончар В.М. Особливості структури запасу березово-соснових деревостанів Західного Полісся / В.М. Гончар, С.Л. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій // Науковий вісник НУБіП України: Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171. – Час. 3. – С. 23-29.
4. Копій С.Л. Структурний аналіз високоповнотних грабово-дубових деревостанів у свіжих грудах / С.Л. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.9. – С. 12-20.
5. Роде А.А. Почвоведение / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – М.: Высшая школа, 1972. – 480 с.
6. Тябера А.П. Роль березы в спелых сосняках / А.П. Тябера // Лесн. хоз-во. – 1979. – № 8. – С. 25-27.
7. Goodman D. The theory diversity – stability relationship in ecology // Quart. Rev. Biol. – 1975. – Vol. 50. – № 3. – P. 237-266.
Опубліковано
2014-11-27