Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України

  • L. Matushevych Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • P. Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: дуб звичайний, насадження, тимчасова пробна площа, модельне дерево, вік, листя, висічки, зразки, маса, площа, коефіцієнти відношення, індекс площі листкової поверхні

Анотація

Для дубових насаджень, які ростуть у Східному Поліссі України, розраховано й проаналізовано індекс площі листкової поверхні (LAI). Наведено таксаційну характеристику тимчасових пробних площ, модельних дерев, методику визначення структурних елементів LAI, результати визначеної маси висічок із листків залежно від їх площі поверхні. Проаналізовано залежність маси висічок у свіжому та абсолютно сухому станах від віку модельних дерев. Розраховано коефіцієнти відношення свіжої та абсолютно сухої маси висічок з листкової поверхні до загальної площі висічок (кг∙(м2)-1) та знайдено його усереднене значення. Визначено площу листкової поверхні дубових насаджень на тимчасових пробних площах.

Як експериментальний матеріал використані дослідні дані п’яти тимчасових пробних площ (ТПП) з рубкою 20-ти модельних дерев (МД), які закладені в чистих та мішаних дубових деревостанах поліської зони Чернігівської області. Вони є складовою частиною вивчення первинної продукції деревостанів головних лісотвірних порід Східного Полісся України. Насадження ТПП належать до різних вікових груп, характеризуються високою та середньою продуктивністю, ростуть у свіжих (В2) і вологих (В3) суборах та свіжих (С2) сугрудках. Це низько-, середньо- та високоповнотні дубові насадження.

Методика відбору дослідних зразків з листкової фракції для визначення їх маси при встановленій площі поверхні полягала у тому, що з відібраних модельних гілок модельних дерев відділяли листки, з яких за допомогою ручного пробника брали висічки. Методику збору інформації описано детально, наведено формули проміжних розрахунків, структурно показано схему обробки даних.

Встановлено, що загальне середнє арифметичне значення індексу площі листкової поверхні (LAI) для дубових насаджень Східного Полісся України становить 4,30. При цьому, для молодих насаджень віком 10 років LAI становить 0,37, віком 28 років – 2,27, віком 32 роки – 4,48, для середньовікових насаджень віком 69 років – 8,84, а для стиглих насаджень віком 103 роки – 4,21.

Розрахунок площі листкової поверхні дубових насаджень показав, що вона залежить від типу лісорослинних умов, продуктивності насаджень, їхнього віку та повноти

Посилання

1. Біопродуктивність та енергетичний потенціал м’яколистяних деревостанів Українського Полісся : моногр. / Лакида П.І, Білоус А.М., Василишин Р.Д., Матушевич Л.М та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 520 с.
2. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : моногр. / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
3. Лакида П. І. Фітомаса лісів України : моногр. / П.І. Лакида. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
4. Максимов Н.А. Краткий курс физиологии растений / Максимов Н.А. – М.: Сельхозиздат, 1948. – 495 с.
5. Тимирязев К.А. Жизнь растения / Тимирязев К.А. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 290 с.
Опубліковано
2014-11-27