Стовбурові шкідники на ділянках вітровалу у соснових насадженнях та пріоритети призначення санітарних рубок

  • V. MESHKOVA Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • YU. SKRYLNYK Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • O. TOVSTUKHA Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: соснові насадження, пошкодження вітром, вітровальні дерева, буреломні дерева, стовбурові шкідники

Анотація

У соснових насадженнях північного сходу України видовий склад стовбурових комах і інтенсивність заселення залежать від термінів пошкодження вітром (літній або зимовий вітровал) і відрізняються для буреломних і вітровальних дерев, що пов’язане з різними темпами висихання лубу. Тому суцільні санітарні рубки мають бути проведені в першу чергу на ізольованих ділянках лісу з обов’язковим вивезенням, коруванням або обробкою інсектицидами деревини. У випадку, коли всі пошкоджені дерева можливо вилучити упродовж одного року, у першу чергу слід вилучати буреломні дерева. У випадку, коли всі пошкоджені вітром дерева неможливо вилучити упродовж одного року, у першу чергу слід вилучати вітровальні дерева. Дерева старого сухостою та бурелом, які не є діловими та не заселюються стовбуровими шкідниками, слід вилучати в останню чергу.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Демаков Ю. П. Диагностика устойчивости лесных экосистем (методо¬ло¬гические и методические аспекты) : Научное издание / Ю.П. Демаков. – Йошкар-Ола, 2000. – 416 с.
2. Калуцький І. Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту) : монографія / І. Ф. Калуцький, В. С. Олійник. – Львів : Камула, 2007. – 240 с.
3. Катаев О.А. Динамика плотности популяций короедов (Coleoptera, Scolytidae) в древостоях, ослабленных природными и антропогенными факторами / О.А. Катаев, А.В. Осетров, Б.Г. Поповичев, А.В. Сели¬ховкин // Чтения памяти Н. А. Холодковского. – Санкт-Петербург, 2001. – № 54. – 81 с.
4. Козлов М.В. Планирование экологических исследований. – М.: Товари-щество научных изданий КМК, 2014. – 171 с.
5. Лавний В.В. Особливості виникнення та структура вітровальних ділянок у смерекових лісах Карпатського національного природного парку / В.В. Лавний, Л.М. Белей, В.І. Годованець, Р.В. Лазарович //Лісівництво і агролісомеліорація. – 2011. – Вип. 119. – С.29-36.
6. Маслов А.Д. Влияние температуры и влажности на стволовых вредителей леса / А. Д. Маслов. – Пушкино: ФГУ ВНИИЛМ, 2008. – 26 с.
7. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу / відповідальний укладач В.Л. Мєшкова – Х.: УкрНДІЛГА, 2010. – 27 с.
8. Мешкова В. Л. Ветровалы и буреломы в сосновых лесах Северо-Востока Украины / В.Л. Мешкова, А.В. Товстуха, Т.С. Пивовар // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес, экология, природопользование». – 2013. – №3. – С. 53-64.
9. Мєшкова В.Л. Заселеність стовбуровими комахами соснових насаджень, ослаблених різними чинниками / В.Л. Мєшкова, О.В. Зінченко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». – 2013. – № 10. – С. 126-131.
10. Мєшкова В.Л. Стовбурові комахи на ділянках вітровалу й бурелому у соснових насадженнях Сумщини / Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Ліс, довкілля, технології: наука та інновації» для науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів та аспірантів [29 березня 2012 року] // В.Л. Мєшкова, Ю.Є. Скрильник, О.В. Товстуха.– К.: НУБІП, 2012. – С. 265-266.
11. Мозолевская Е. Г. Оценка вредоносности стволовых вредителей / Е. Г. Мозолевская. – М.: МЛТИ, 1974. – Вып. 65 – С. 124–132.
12. Скрильник Ю.Є. Сірий довговусий вусач Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) у соснових насадженнях Лівобережної України / Ю.Є. Скрильник // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 129-137.
13. Скрильник Ю.Є. Шкідливість вусачів (Coleoptera, Cerambycidae)
у соснових насадженнях Лівобережної України / Ю.Є. Скрильник // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». – 2013. – № 10. – С. 148-159.
14. Скрильник Ю. Є. Вусач Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) у Харківській області / Ю.Є. Скрильник //Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 177-181.
15. Скрильник Ю.Є. Фенологічні особливості льоту комах-ксилофагів сосни звичайної у Лівобережному Лісостепу України / Ю.Є. Скрильник // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2011. – Т. XIX. – Вып. 1. – С. 47-56.
16. Скрыльник Ю.Е. Общая вредоносность насекомых-ксилофагов сосны обыкновенной в Левобережной Лесостепи Украины / Матер. XII междунар. науч-практич. конф. «Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки: Состояние и динамика видовых популяций растений, грибов и бактерий» [9-12 октября 2012 г.] // Ю.Е. Скрыльник: Белгород, 2012. – С. 200-201.
17. Товстуха О.В. Поширення вітровалів і буреломів у соснових деревостанах Сумської області / О.В. Товстуха // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2012. – №3. – С. 194-198.
18. Bolte A. Adaptive forest management in central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept / A. Bolte, Ch. Ammer, M. Lof, P. Madsen, G.-J. Nabuurs, P. Schall, P. Spathelf, J.Rock // Scandinavian Journ. of Forest Research. – 2009. – Vol. 24. – рp.473-482.
19. Valinger E. Factors affecting the probability of windthrow at stand level as a result of Gudrun winter storm in southern Sweden / E. Valinger, J. Fridman // Forest Ecology and Management. – 2011. – Vol. 262. - Іss. 3. – рp. 398-403.
Опубліковано
2014-11-27