Заходи з ведення природоохоронного господарства в лісах НПП «Гуцульщина»

  • Y. Shparyk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • V. Losyuk Національний природний парк «Гуцульщина»
Ключові слова: Національний природний парк, лісовий фонд, типи лісу, тип деревостану, природо-заповідні ліси, природоохоронне господарство

Анотація

Наведено загальну характеристику лісового фонду НПП «Гуцульщина».  Відмічено чітку прив’язку лісівничих заходів за типами лісу, за категорією і за типом деревостану. Визначені основні завдання і мета ведення лісового господарства для окремих підкатегорій і видів лісових ділянок природо-заповідних лісів. Підготовлено умови та способи проведення природоохоронних заходів з ведення лісового господарства для підкатегорій лісів. Наведено приклад планування лісогосподарських заходів за господарськими комплекса­ми, а саме, для лісів зони регульованої рекреації вологих смереково-ялицевих субучин і бучин. Розроблено систему заходів природоохоронного господарства для елементарних одиниць їх планування за принципами сталого розвитку.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Національний природний парк «Гуцульщина» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nnph.if.ua/about/ – Назва з екрану.
2. Парпан В.І. Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк, Т.В. Парпан, М.М. Миленька // Зб.: «Українознавчі студії». – Івано-Франківськ: Прикарпатський університет. – 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 353-363.
3. Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Морозов Г.Ф. – СПб.: Изд-во А.Д. Маркса, 1912. – 83 с.
4. Арнольд Ф.К. Русский лес. Т. 2. Ч. 1. / Арнольд Ф.К. – СПб.: Изд-во А.Д. Маркса, 1891. – 705 с.
5. Алексеев Е.В. Типы украинского леса. Правобережье / Алексеев Е.В. – К., 2-е изд., 1928. – 120 c.
6. Погребняк П.С. Основи лесной типологии. / Погребняк П.С. – Киев: Изд-во АН УССР, 1955. – 456 с.
7. Погребняк П.С. Общее лесоводство / Погребняк П.С. – М.: Изд-во с.-х. литературы журналов и плакатов, 1963. – 398 с.
8. Сукачев В.Н. Динамика лесных биогеоценозов / В.Н. Сукачев // В кн.: Основы лесной биогеоценологии. – М.: Наука, 1964. – С. 458-486.
9. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / Голубець М.А. – К.: Наук. думка. – 1978. – 264 с.
10. Шпарик Ю.С. Типи лісу регіону Українських Карпат в контексті нової парадигми гірського лісівництва / Матеріали ХІ Погребняківських читань: Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку [Харків, 10-12 жовтня 2007 р.] // Ю.С. Шпарик. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 36-37.
11. Гуцуляк Г.Д. Засади сталого розвитку Косівщини / Г.Д. Гуцуляк, В.П. Лосюк, Ю.С. Шпарик та ін. – Чернівці : Вид-во "Прут", 2005. – 208 с.
12. Шпарик Ю.С. Всихання ялинників на північно-східному мегасхилі Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Т.В. Парпан, П.Я. Слободян, Т.І. Савчин, В.Я. Буній // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 141-147.
13. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формова різноманітність Picea abies (L.) Karst // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.2. – С.1-17.
Опубліковано
2014-11-27