Дослідження проблем впровадження пунктів Кіотського протоколу на мезо- та макрорівні

  • I. Lytsur Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
  • A. Hrebenjuk Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
Ключові слова: Кіотський протокол, парникові гази, експертне обґрунтування, сталий розвиток, глобальне потепління, екологія, антропогенний вплив, інноваційна економіка, екологічні технології, ресурсне збереження

Анотація

Відзначено сучасні проблеми щодо імплементації пунктів Кіотського протоколу в Світі. Зроблено порівняння вимог  до країн стосовно зниження небезпечних викидів та фактичне зниження останніх впродовж останніх 20 років. Досліджено причини недієвості окремих положень Кіотського протоколу, а також механізми його гнучкості, які певною мірою опосередковано стали однією з причин його неефективного провадження. Визначено основні перспективи продовження дії Кіотського протоколу, а також принципову необхідність зміни світоглядного курсу розвитку Світу з огляду на необхідність продовження курсу щодо сталого розвитку. Визначено, що без наявності розроблених та схвалених усіма державами механізмів забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань, ефективність міжнародних домовленостей буде не достатньо високою.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Рамкова конвенція ООН зі змін клімату. Електронний ресурс: http://www.webcitation.org/6Ha63F0a6
2. Eurostat. Електронний ресурс: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics3
3. Офіційний сайт ООН, статистичний відділ. Електронний ресурс: http://newsroom.unfccc.int/
4. Оцінка виконання Плану дій Україна-ЄС: довкілля та сталий розвиток / [за ред. Н.Андрусевича]; – Львів, 2009. – 104 с.
5. «Article 2». The United Nations Framework Convention on Climate Change. Архів оригіналу за 23.06.2013 р.
6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. – Міністерство екології та природних ресурсів України. – К., 2013. – 415 с.
7) Второй обзор результативности экологической деятельности. Украина. – Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций: Нью-Йорк и Женева, 2007. – 265 с.
Опубліковано
2014-11-27