Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат

  • V. Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • L. Polyakova Державне агентство лісових ресурсів України
Ключові слова: Карпатська конвенція, стале управління лісами, стратегічний план дій

Анотація

Подано загальні відомості про “Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат” (надалі – Карпатська конвенція) та розроблений для виконання її завдань “Протокол про стале управління лісами”, затверджений на Третій конференції сторін Карпатської конвенції (Братіслава, 2011). Представлено інформацію про особливості розробки  “Стратегічного плану дій для впровадження Протоколу про стале управління лісами”, який затверджено Четвертою конференцією сторін  (Мікулов, Чехія, 2014). Наведено, передбачені стратегічним планом дій, мету та заходи для кожної з них.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Ведмидь Н. Устойчивое лесопользование в Украине – реально! / Н. Ведмидь // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2010. – №5-6. – С. 72-75.
2. Закон України “Про ратифікацію Протоколу щодо сталого управління лісами до Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат”, № 5432-УІ від 16.10.2012 р.
3. Карпатська конвенція: десять років здобутків і втрат [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/karpatska-konvencija-desjat-rokiv-zdobutkiv-i-vtrat/
4. Коржов В.Л. Вдосконалення лісокористування як фактор запобігання кліматичних змін / В.Л. Коржов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 189-193.
5. Коржов В.Л. Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як фактор екологічної стабільності та сталого природокористування / В.Л. Коржов // Наук. вісник УкрДЛТУ. Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 201-207.
6. Парпан В.І. До питання екологізації гірських лісозаготівель / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народження П.С. Пастернака “Наукові основи ведення сталого лісового господарства” // В.І. Парпан, В.Л. Коржов, В.П. Корнієнко, Ю.К. Сидорук. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 203-207.
7. Полякова Л.В. Карпатська конвенція. Для лісів Карпат узгоджено напрями розвитку / Л.В. Полякова //Лісовий і мисливський журнал. – 2011. – №3. – С. 2-3.
8. Посібник з Карпатської конвенції. – Шентендре: Регіональний Екологічний Центр Центральної та Східної Європи, 2007. – 198 с.
9. Солодкий В.Д. Принципи та механізми реалізації стратегії Карпатської конвенції у Буковинських Карпатах і Передкарпатті / В.Д. Солодкий // Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10 – С. 218-223.
10. Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат /Розпорядження КМ України від 16.01.2007р. №11-р.
11. Чернявський М.В. Концептуальні засади наближеного до природи лісівництва / М.В.Чернявський, Г.Т. Криницький, В.І. Парпан, М.М. Ведмідь, В.О. Тарасенко // Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. – С. 43-47.
12. UNEP, Carpathian Convention (2011): Protocolon Sustainable Forest Management [Електронний ресурс]: – Режим доступу: files/carpathiancon/Downloads/01%20The%20Convention/1.1.2.2%20ProtocolonSustainableForestManagementsigned27may2011.pdf.
13. Strategic Action Plan for the Implementation ofthe Protocol onSustainableForestManagement (Bratislava. 2011) tothe Framework ConventionontheProtectionandSustainableDevelopmentoftheCarpathians (Kyiv. 2003) [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%2520Meetings%2520and%2520Events/COP/2014_COP4_Mikulov/Follow%2520Up/DOC11_Forest%2520SAP%2520FINAL_26SepCOP4.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wdWNVM76JoTqyQOviILwDQ&ved=0CCEQFjAC&usg=AFQjCNFnCnwbOUmIzie1kNZJsR9rRfPsCw
Опубліковано
2014-11-27