БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ ЯК ОБ’ЄКТ СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

  • Stepan Stoyko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: пралісова екосистема, лісовий резерват, голоцен, Світова природна спадщина, МАБ ЮНЕСКО.

Анотація

З’ясовано антропогенні та природні причини зменшення площі букових
лісів. Подано нарис створення лісових резерватів з метою збереження пралісових екосистем. Визначено еколого-ценотичні критерії ідентифікації
пралісових фітоценозів. Наведено перелік природних лісів, які охороняються у національних природних і регіональних ландшафтних парках. З’ясовано
науково-природниче та прикладне значення пралісових екосистем.

Посилання

1. Гамор Ф.Д. Праліси Закарпаття. Інвентари- зація та менеджмент / Гамор Ф.Д., Довганич А.Я.,
Покиньчеpеда В.Ф. [та ін.]. – Рахів, 2008. – 85 с.
2. Стойко С., Копач В. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах. Програма МАБ ЮНЕСКО / С. Стойко, В. Копач. – Львів,
2012. – 63 с.
3. Dietrich H. etc. Urwald von morgen. – Stuttgart.
1970.– 174 s.
4. Földvary V. Öserdo-reservacio az Észak-Keleti
Karpatokban. Erdészeti Lapok IX. 1933.– Old. 416-422.
5. Grossmann etc. UNESCO World Natural Heritage
Site “Primeval Beech Forests of the Carpathians and the
Ancient Beech Forests of Germany». Beech Forests Joint
Natural Heritage of Europe. – Bonn. – 2012. – S. 65-71.
6. Hrubỳ Z. Dinamika vỳvoje přirozenỳch lesů ve
Vychodních Karpatech. Autoref. dokt. dis. – Brno. – 42 s.
7. Polanskỳ B. Učinek neobyčejné tuhé zimy v roce
1928-1929 na lesní porosty. – Praha. – 1936.
8. Szafer W. Cisy w Kniadworze jako zabytek
przyrody // Sylwan. – 1913. – s. 447-452.
9. Szafer W. Parki narodove w Polsce. – Kraków,
1929. – s. 16.
10. Vološčuk I. Geobiocenologickỳ vỳzkum
prirodnych lesnych ekosystemov v chranenych
uzemiach Karpat.– Banska Bystrica. – 2003. – 12 s.
11. Zlatník A., Hilitzer A. Přehled přírodnych
reservaci a jejích navrhů na Pokarpatské Rusi.– Praha.–
1932.– 84 s.
12. Zlatník A. Prozkum přirozenych lesů na
Podkarpatské Rusi. Vegetace a stanovištĕ reservace
Stužica, Javornik a Pop Ivan. Brno. – 1938.– 524 s.
Опубліковано
2013-11-28