ДУБОВІ ЛІСИ ГІРСЬКОГО КРИМУ: ПОШИРЕННЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА

  • Yurii Plugatar Нікітський ботанічний сад
  • Maxim Kovalev Нікітський ботанічний сад
  • Svitlana Plugatar Нікітський ботанічний сад
Ключові слова: дуб скельний, дуб пухнастий, типи лісу, запас деревостану, лісорослинні умови.

Анотація

Проаналізовано розподіл дубових деревостанів гірського Криму за походженням, екотопами і типами
лісу, оцінено їхній сучасний стан, наведено продуктивність деревостанів різного походження. Встановлено зв’язок між поширенням дуба скельного і дуба пухнастого та висотно-поясними показниками клімату. Підтверджено, що природні насінні деревостани дуба скельного в гірському Криму довговічніші
і продуктивніші, ніж порослеві. Зроблено висновки про необхідність відновлення дубових формацій та
виконання робіт із масштабної лісомеліорації

Посилання

1. Анучин Н.П. Лесная таксация / Анучин Н.П. –
М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.
2. Иваненко Б.И. Дубравы Крыма / Б.И. Иваненко // Дубравы СССР. – 1952. – Т. 4. – С. 267-342.
3. Ена А.В. Природная флора Крымского полуострова: моногр. / Ена А.В. – Симферополь: Н.Оріанда, 2012. – 232 с.
4. Кочкин М.А. Леса Крыма / Кочкин М.А. –
Симферополь: Крымиздат, 1952. – 99 с.
5. Посохов П.П. Экологический очерк лесов горного Крыма / П.П. Посохов // Ботан. журнал. – 1961. –
Т. 46. – № 4. – С. 505-528.
6. Троицкий Н.Д. Дубовые леса Крымского
государственного заповедника / Троицкий Н.Д. –
М.: Изд-во Главнауки, 1929. – 168 с.
7. Словник-довідник з агроекології і природокористування / [Фурдичко О.І, Стадник А.П., Лавров В.В. та ін.]; за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.:
ТОВ «ДІА», 2012. – 336 с.
8. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого використання лісів Криму: моногр. / О.І. Фурдичко, Ю.В. Плугатар; за наук. ред. О.І. Фурдичка. –
К.: Основа, 2010. – 251 с.
Опубліковано
2019-12-26