ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У СМЕРЕКОВИХ ЛІСАХ ЗАКАРПАТТЯ

  • Ihor Fizyk Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства
  • Leonid Kopiy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: смерекові лісостани, типологічний аналіз, продуктивність деревостанів, система ведення господарства

Анотація

Проналізовано особливості поширення смерекових лісів на території Закарпаття. Проведено типологічний аналіз вологої буково- ялицевої сусмеречини у характерних лісництвах Міжгірського району.
Досліджено особливості структури деревостанів за участю ялини європейської, встановлено відсоткове співвідношення корінних і похідних деревостанів. Відзначено суттєву перевагу похідних смерекових
(ялинових) деревостанів на території комунального лісогосподарського підприємства. Визначено основні
напрямки підвищення продуктивності смерекових деревостанів та покращення ведення лісового господарства у смерекових лісах.

Посилання

1. Анучин Н.П. Оптимальные возрасты рубок
для лесов европейской части СССР / Анучин Н.П. –
М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. – 132 с.
2. Атрощенко О.А. Системный подход и математическое моделирование лесных экосистем / А.О. Атрощенко // Труды межд. конф. “Использование математического моделирования в экологических исследованиях
лесов и болот”. – Саласпилс, 1984. – С. 18-22.
3. Биогеоценотический покров Бескид и его
динамические тенденции / Голубец М.А., Борсук
Д.В., Гаврилюк М.В., Гладунко И.И., Горовая Т.Л..-
К.: Наукова думка, 1983.- 240 с.
4. Біологічна продуктивність смерекових лісів
Карпат / [Білоус З.П., Вайнагій В.І., Голубець М.А.
та ін.]. – К.: Наук. думка, 1975. – 240 с.
5. Бучинський І.О. Клімат Українських Карпат /
Бучинський І.О., Волеваха М.М., Коржов В.О. – К.:
Наук. думка, 1971. – 172 с.
6. Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части
СССР / Воробьев Д.В. – К.: Изд-во Ан УССР, 1953. –
450 с.
7. Генсирук С.А. Ельники Восточных Карпат /
Генсирук С.А. – Львов, 1957. – 187 с.
8. Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / Генсирук С.А. – М.: Лесн.
пром-сть, 1971. – 248 с.
9. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат /
Голубец М.А. – К.: Наук. думка, 1978. – 264 с.
10. Копій Л.І. Напрямки регулювання вікової
структури смерекових лісостанів західного регіону
України / Л.І. Копій // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2001. –
Вип. 11.4. – С. 32-38.
Опубліковано
2019-12-26