ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБІТ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН І ГІДРОГЕЛІВ У СВІЖИХ СУБОРАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktor Kaidyk Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: сосна звичайна, лісові культури, стимулятори росту, суперабсорбенти, зруби, староорні землі

Анотація

Представлено результати досліджень впливу стимуляторів росту рослин (чаркор, агростимулін) та
гідрогелів (теравет, аквасорб) на ріст лісових культур сосни звичайної, створених в умовах свіжих суборів на зрубах та сільськогосподарських неужитках Волинського Полісся.
Встановлено, що на зрубах найбільш ефективним виявилося намочування кореневих систем сіянців
у розчині агростимуліну концентрацією 8 мг/л, а на перелогових землях – у розчинах суперабсорбентів:
теравету (концентрація 6-8 г/л) і аквасорбу (7 г/л).

Посилання

1. Ведмідь М.М. Стан і перспективи використання регуляторів росту і полімерів в інтенсивних технологіях лісокультурного виробництва /
М.М. Ведмідь // Наук. вісник НАУ. – 2001. –
Вип. 27. – С. 235-237.
2. Гут Р.Т. Зміна морфометричних показників
сіянців сосни звичайної під впливом екзогенних
стимуляторів / Р.Т. Гут // Наук. вісник Нац. лісотех.
ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип.
17.5. – С. 49-53.
3. Гут Р.Т. Особливості росту сіянців сосни звичайної в умовах гормональної стимуляції / Р.Т. Гут //
Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 14-19.
4. Интенсификация выращивания лесопосадочного материала / под ред. А.Р. Родина. – М. : ВО
„Агропромиздат”, 1989. – С. 48.
5. Кефели В.И. Химические регуляторы роста /
В.И. Кефели, Л.Д. Прусакова. – М.: Знание, 1985. –
63 с.
6. Лихолат Т.В. Регуляторы роста древесных растений : моногр. / Лихолат Т.В. – М.: Лесн. промсть, 1983. – 240 с.
7. Попов О.Ф. Вплив полімерних суперабсорбентів теравет і аквасорб на приживлюваність і ріст
лісових культур сосни звичайної у свіжому субору
Лівобережного Лісостепу / О.Ф. Попов, В.М. Угаров, В.В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип.
112. – С. 165-169.
8. Ракитин Ю.В. Химическая регуляция жизнедеятельности растений : моногр. / Ракитин Ю.В. –
М.: Наука, 1983. – 259 с.
9. Родин А.Р. Перспективы использования полимеров в лесокультурном производстве / А.Р. Родин //
Лесн. хоз-во. – 1990. – № 2. – С. 11-15.
10. Угаров В.М. Комплексне застосування біогумусу й агростимуліну при вирощуванні сіянців сосни звичайної / В.М. Угаров, О.Ф. Попов, В.В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук.
праць. – 2005. – Вип. 108. – С. 134-140.
Опубліковано
2019-12-26