ВИКОРИСТАННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ РАДІОНУКЛІДАМИ НЕДЕРЕВНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЛІСАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

  • Volodymyr Krasnov Житомирський державний технологічний університет
Ключові слова: радіонукліди, радіоактивність, коефіцієнт переходу, лісові насадження, радіоактивне забруднення, недеревна продукція лісу

Анотація

Зроблено аналіз динаміки обсягів заготівлі недеревної продукції лісу у лісогосподарських підприємствах Полісся України до аварії на Чорнобильській АЕС. Наведено нормативи, які регламентують використання дикорослих ягідних і лікарських рослин, їстівних грибів у лісових масивах регіону досліджень
у сучасний період. Обґрунтовано залежності питомої активності 137Cs у недеревній продукції лісу від
величини щільності радіоактивного забруднення грунту. Вказані величини коефіцієнтів переходу радіонуклідів до ягідних рослин і плодових тіл грибів у різних типах лісорослинних умов в межах екологічного
ареалу кожного виду. Відзначено міжвидові відмінності в інтенсивності нагромадження 137Cs рослинами
та грибами, ресурси яких використовують у практиці ведення лісового господарства.

Посилання

1. Прикладная радиоэкология леса: моногр. /
[Краснов В.П., Орлов А.А., Бузун В.А. и др.].; под ред.
В.П. Краснова. – Житомир: Полісся, 2007. – 680 с.
2. Рекомендації з ведення лісового господарства
в умовах радіоактивного забруднення / Під ред. В.П.
Краснова. – К.: Держкомлісгосп України, 2008. – 84 с.
Опубліковано
2019-12-26