ЗЕМНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ СТОЛІТТІ: ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

  • Ihor Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: земна цивілізація, економічна, екологічна, соціальна і духовна сфери, екологічно збалансований розвиток, екологізація суспільного розвитку.

Анотація

Зроблено аналіз основних проблем, що постали перед земною цивілізацією в ХХІ ст. внаслідок глобальних змін клімату, вичерпання природно не відновлюваних енергоносіїв, переміщення потенціалу світової економіки на узбережжя океанів і морів, зростання чисельності землян, надлишку на національних ринках малокваліфікованої робочої сили і підвищеного попиту на висококваліфіковану та інших чинників. Подолання глобальних екологічних загроз бачиться на шляху усвідомлення об'єктивної необхідності екологізації суспільного розвитку, пріоритету духовного розвитку над матеріальним виробництвом і споживанням, творення екологічно збалансованої політики на міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях.

Посилання

1. Лісова політика: теорія і практика / І.М. Синякевич, І.П. Соловій, О.В. Врублевська та ін. / за наук. ред. проф., док. екон. наук І.М. Синякевича. – Львів : ЛА "Піраміда", 2008. – 612 с.
2. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика / І.М. Синякевич. – Львів : Вид-во ЗУКЦ, 2003. – 188 с.
3. Синякевич І.М. Екологізація розвитку: об'єктивна необхідність, методи, пріоритети / І.М. Синякевич // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 57-63.
4. Синякевич І.М. Екологічні і соціальні виклики двадцять першого століття: проблеми їх подолання / І.М. Синякевич // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.2. – С. 8-15.
5. Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains: [Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton]. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – 432 p.
6. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Г. Дейлі : пер. з англ. Інститут сталого розвитку. – К. : Вид- во "Інтелсфера", 2002. – 312 с.
7. Синякевич І.М. Глобалізація: погляд через призму економічних, політичних, соціальних і екологічних проблем / І. Синякевич // Деревообробник. – 2008. – № 4. – С. 4-5.
8. Згуровський О. Війни глобалізації / О. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 37.
9. Синякевич І.М. Екологічна сертифікація довкілля як інструмент подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Деревообробник. – 2008. – № 6. – С. 7.
10. Синякевич І.М. Економічні інструменти екополітики: теорія і практика / І. Синякевич // Економка України. – 1999. – № 8. – С. 78-83.
11. Синякевич І.М. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І.М. Синякевич, В.Р. Ковалишин // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 172-178.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ