ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЛІСІВНИЧОЇ СПАДЩИНИ

  • Stepan Stojko Інститут екології Карпат Національної академії наук України
Ключові слова: біосфера, біом, біорізноманіття, моніторинг.

Анотація

Проаналізовано в історичному аспекті різне ставлення суспільства до лісового біому та участь громадськості в охороні й відновленні лісів. Згідно з Орхуською декларацією, визначені шляхи співпраці Товариства лісівників України з державними лісовими й природоохоронними установами, обласними державними адміністраціями та радами народних депутатів щодо екологічного, економічного й соціального значення лісових екосистем та спрямування лісового господарства на їх збереження.

Посилання

1. Вернадський В.І. Химическое строение биосферы и ее окружения. – М. : Вид-во "Наука", 1965. – 374 с.
2. Горошко М. Галицьке лісове товариство. Передісторія створення / М. Горошко, В.Дудок // Український ліс. – 1993. – № 2. – С. 6-7.
3. Горошко М. Галицьке лісове товариство. Заснування та становлення / М. Горошко, В.Дудок // Український ліс. – 1993. – № 3. – С. 6-8.
4. Орхусская Конвенция. Издание ООН. – Нью-Йорк, Женева. 2000. – 296 с.
5. Стойко С.М. Вчення про біосферу – наукова основа її охорони // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66, № 3. – С. 307 315.
6. Червона книга України. Рослинний світ. – К. : Вид-во "Глобалконсалтинг", 2009. – 623 с.
7. Червона книга України. Тваринний світ. – К. : Вид-во "Глобалконсалтинг", 2009. – 911 с.
8. Enger E.D., Smith B.F. Environmental Science. A Study of Interrelationonships. 6-th ed. Boston, Massachusetts et all. WCB McGraw-Hill, 1998. – 456 p.
9. Smith F.D.M. How much do we know about the current extinction rate? / F.D.M. Smith, R.M. May, T.Y. Pellew et all. // Trends Ecol. Evol. – 1993. – № 8. – 375-378 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ