ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

  • Yulian Kaganiak Національний лісотехнічний університет України
  • Anatoliy Huzij Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: лісова екосистема, орнітофауна, комплексне користування, рекреація, кореляція, лісові ресурси, природокористування.

Анотація

Наведено основні концептуальні аспекти організації комплексного використання лісових ресурсів та корисних функцій лісів. Показано перспективи та шляхи розвитку пізнавальної рекреації як одного із вагомих компонентів забезпечення ефективності лісової галузі. Проаналізовано багаторічні спостереження за чисельністю та видовим різноманіттям орнітофауни в контексті проблеми організації комплексного використання лісів. Визначено стійкі зв'язки цих показників із субформаціями лісової рослинності (типами лісу), віковими групами лісу та сезонністю.

Посилання

1. Анучин В.А. Основы природопользования (теоретический аспект) / В.А. Анучин. – М. : Изд-во "Мысль", 1978. – 295 с.
2. Анучин Н.П. Проблемы лесопользования / В.А. Анучин. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1986. – 264 с.
3. Генсірук С.А. Регіональне природокористування / С.А. Генсірук. – Львів : Вид-во "Світ", 1992. – 336 с.
4. Генсірук С.А. Рекреационное использование лесов / С.А. Генсирук, М.С. Нижник, Р.Р. Возняк. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 248 с.
5. Гірс О.А. Стиглість деревостанів та наукові основи прогнозу використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.02 / Олександр Анатолійович Гірс. – К. : Вид-во НУБіП України, 2009. – 38 с.
6. Каганяк Ю.Й. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу деяких типів деревостану / Ю.Й. Каганяк, А.І. Гузій, Г.Г. Гриник // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.4. – С. 76-83.
7. Каганяк Ю.Й. Парколісовпорядкування : навч. посібн. / Ю.Й. Каганяк, А.А. Строчинський, М.П. Горошко. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 360 с.
8. Коваль Я.В. Совершенствование лесопользования и лесовосстановления / Я.В. Коваль. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1987. – 204 с.
9. Моисеев Н.А. Основы прогнозирования использования и воспроизводства лесных ресурсов / Н.А. Моисеев. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1974. – 223 с.
10. Правдин А.М. Комплексное использование лесных багатств / А.М. Правдин. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1966. – 238 с.
11. Реймерс Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. – М. : Изд-во "Мысль", 1990. – 648 с.
12. Реймерс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М. : Изд-во "Россия молодая", 1994. – 367 с.
13. Синицын С.Г. Рациональное лесопользование / С.Г. Синицын. – М. : Агропромиздат, 1987. – 333 с.
14. Туниця Ю.Ю. Екологічна конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми / Ю.Ю. Туниця. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2002. – Ч. 1. – 298 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО