ПЛОДОНОШЕННЯ ТА ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПІДЛІСКОВИХ ЧАГАРНИКІВ

  • Grygoryi Leontyak Уманський державний аграрний університет
  • Taras Bondarenko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: підлісок, чагарникові породи, самосів, тип лісу, кизил, глід одноматочковий, терен, шипшина

Анотація

У науковій та навчальній літературі з лісознавства та лісівництва, в лісівничих заходах належної уваги формуванню і функціонуванню підліску не приділяють. Охарактеризовано плодоношення та природне поновлення кизилу, глоду одноматочкового, терну, шипшини. Наведено дані про плодоношення порід, особливості появи і розвитку їх самосіву залежно від типу лісу, віку і структури деревостану, метеорологічних умов року, вологості та родючості ґрунту. Проаналізовано динаміку формування кореневих систем самосіву.

Посилання

1. Альбенский А.В. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения / А.В. Альбенский, А.Е. Дяченко. – М. : Вид-во "Сельхозиздат". – 1949. – С. 112-113.
2. Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні : монографія / П.Г. Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Харків : Вид-во "Прапор", 2006. – 384 с.
3. Гордієнко М.І. Лісові культури / М.І. Гордієнко, М.М. Гузь, Ю.М. Дебринюк, В.М. Маузер. – Львів : Вид-во "Камула", 2005. – 608 с.
4. Дебринюк Ю.М. Лісовирощування в західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк, М.Х. Осмола, І.І. М'якуш, О.С. Мельник. – Львів : Вид-во "Світ", 1994. – 408 с.
5. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні : навч. посібн. / В.Я. Заячук. – Львів : Вид-во "Камула", 2004. – 408 с.
6. Леонтяк Г.П. Кизил – ценное лесное растение / Г.П. Леонтяк. – Кишинев : Изд-во "Штиинца", 1984. – 158 с.
7. Леонтяк Г.П. Сравнительная оценка некоторых кустарников, используемых в лесных насаждениях / Г.П. Леонтяк // Сельское хозяйство. Издание ЦК КП Молдавии. – 1987. – № 1. – С. 52-54.
8. Леонтяк Г.П. Экологическая роль дикорастущих плодовых растений в лесных насаждениях / Г.П. Леонтяк, Г.Т. Криницкий и др. / под ред. М.И. Гордиенка, Г.Т. Криницкого. – Кишинэу, 2003. – 438 с.
9. Погребняк П.С. Общее лесоводство. – М. : Изд-во с.-х. лит., 1963. – 399 с.
10. Полевая геоботаника / под общ. ред. Е.М. Лавренко и А.А. Корчагина. – Л. : Изд-во "Наука", Ленингр. отд., 1976. – Т. 5. – 320 с.
11. Пятницкий С.С. Курс дендрологии / С.С. Пятницкий. – Харков : Изд-во ХДУ, 1960. – 424 с.
12. Свириденко В.Є. Лісівництво : підручник / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабич, Л.С. Киричок / за ред. В.Є. Свириденка. – К. : Вид-во "Арістей", 2004. – 544 с.
13. Туркин В.А. Использование дикорастущих плодово-ягодных и орехоплодных растений / В.А. Туркин. – М. : Сельхозгиз, 1954. – 154 с.
14. Швиденко А.Й. Лісознавство : підручник [для ВУЗів] / А.Й. Швиденко, Б.Ф. Остапенко. – Чернівці : Вид-во "Зелена Буковина", 2001. – 354 с.
15. Шовган А.Д. Дендрологія : навч. посібн. / А.Д. Шовган. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 2001. – 152 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО