РІСТ, НАСІННЄНОШЕННЯ ТА ВІДБІР НАПІВСИБІВ КЕДРА СИБІРСЬКОГО НА НАСІННИХ ПЛАНТАЦІЯХ В УМОВАХ ПІВДНЯ СЕРЕДНЬОГО СИБІРУ

  • Rimma Matveeva Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Olga Butorova Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Valentyn Phylimohin Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Alexandr Kichkildeev Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
Ключові слова: кедр сибірський, напівсіби, плантації, відбір, насіннєношення, Сибір.

Анотація

Проаналізовано особливості росту і розвитку напівсибів плюсових дерев Новосибірської та Іркутської областей, використаних для отримання насінного потомства. Наведено дані про насіннєношення 23-25-річних напівсибів плюсових дерев кедра сибірського в Західно-Саянському ОЛГ і Караульному дільничому лісництві СибДТУ Красноярського краю. Відселекційовано екземпляри, що відрізняються найбільш інтенсивним зростанням і раннім вступом у репродуктивну стадію розвитку.

Посилання

1. Горошкевич С.Н. Селекция кедра сибирского как орехоплодной породы / С.Н. Горошкевич // Лесное хозяйство. – 2000. – № 4. – С. 25-27.
2. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений / А.А. Жученко. – Кишинев : Изд-во "Штиинца", 1980. – 588 с.
3. Коновалов Н.А. Основы лесной селекции и сортового семеноводства / Н.А. Коновалов, Е.А. Пугач. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1978. – 176 с.
4. Матвеева Р.Н. Изменчивость, отбор семенного потомстав экотипов, плюсовых деревьев и формирование плантационных культур кедровых сосен в пригородной зоне Красноярска / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.П. Братилова. – Красноярск : Изд-во СибГТУ, 2006. – 268 с.
5. Проказин А.Е. Перспективы использования достижений лесной генетики, селекции и семеноводства для повышения продуктивности лесов и плантационного лесоразведения / А.Е. Проказин // Лесохозяйственная информация. – 2008. – № 6-7. – С. 21-26.
6. Роне В.М. Генетический анализ лесных популяций / В.М. Роне. – М. : Изд-во "Наука", 1980. – 83 с.
7. Титов Е.В. Плантационное лесовыращивание кедровых сосен / Е.В. Титов. – Воронеж : Изд-во ВГЛТА, 2004. – 165 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО