СПОСОБИ БОРОТЬБИ З КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ В СОСНОВИХ КУЛЬТУРАХ ПОЛІССЯ

  • Mykola Onyskiv Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Maxim Bilous Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: коренева губка, лісові культури, осередок хвороби, деревостан, агротехніка, лісорослинні умови, патоген.

Анотація

Наведено результати досліджень особливостей ураження кореневою губкою соснових насаджень Полісся, удосконалення методів оцінювання стану дерев в її осередках та розроблення заходів щодо профілактики хвороби і біологічного захисту насаджень. Виявлено вплив спадкових ознак садивного матеріалу на стійкість до збудника хвороби. Представлено методику боротьби з патогеном шляхом введення піднаметових лісових культур листяних ґрунтополіпшуючих порід, а також запропоновано агротехніку їх створення.

Посилання

1. Анкудинов А.И. Методы локализации распространения корневой губки в сосняках / А.И. Анкудинов // Результаты работ ВНИИЛХ. – М. : Изд-во ВНИИЛХ. – 1949. – Вып. 27. − С. 46-49.
2. Ониськив Н.И. Создание лесных культур в Боярском учебно-опытном лесхозе / Н.И. Ониськив. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1986. − 60 с.
3. Ониськів М.І. Способи оздоровлення соснових насаджень, уражених кореневою губкою / М.І. Ониськів // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. − Вип. 6.1. − С. 166-172.
4. Падий Н.Н. Мероприятия по защите сосновых насаждений Полесья УССР от корневой губки и стволовых вредителей / Н.Н. Падий, А.В. Цилюрик // Биология лесных насаждений : науч. тр. УСХА. – К. : Изд-во УСХА, 1980. − С. 66-69.
5. Шевченко С.В. Лесная фитопатология / С.В. Шевченко, А.В. Цилюрик. – К. : Изд-во "Вища шк."; Головное изд-во, 1986. − 384 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА