ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОКСАМИТНИКА АМУРСЬКОГО ЗА БУДОВОЮ КОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОРКА

  • Zinoviy Yurkiv Вінницька лісова насінна лабораторія
Ключові слова: Бархат амурський, формова різноманітність, корок.

Анотація

Виділення форм оксамитника, які відзначаються значними запасами коркового шару, є дуже важливим аспектом у вирощуванні лісових насаджень за участю цієї листяної породи як цінного корконоса. Досліджено вихід корка у модельних дерев інтродуцента в умовах Західного Лісостепу. Встановлено, що вихід корка зі стовбурів середніх модельних дерев у трьох насадженнях Дорогичівського л-ва підтверджує високу залежність маси корка від форми особин за корою. Якщо у форми із середньоборозенчастою корою маса корка становить більше ніж 10 кг в абсолютно сухому стані, то у гладкокорої форми маса корка в 3 рази менша.

Посилання

1. Цымек А.А. Бархат амурский / А.А. Цымек, К.П. Соловьева, Л.В. Любарский и др. / под ред. А.А. Цымека. – М.-Л. : Гогслесбумиздат, 1952. – 132 с.
2. Гордієнко Н.М. Інтродуценти в дібровах Полісся та Лісостепу України / Н.М. Гордієнко, А.О. Бондар, М.І. Гордієнко. – К. : Урожай, 2001. – 448 с.
3. Гурский В.В. Амурский бархат и его выращивание в лесах Украинской ССР / В.В. Гурский. – М. : Гослесбумиздат, 1950. – 44 с.
4. Емлевская А.Г. О формовом разнообразии бархата амурского / А.Г. Емлевская // Лесной хозяйство. – 1955. – № 1. – С. 20-23.
5. Емлевская А.Г. О формовом разнообразии и пробко-продуктивности бархата амурского в культурах / А.Г. Емлевская // Сборник трудов ДальНИИЛХ. – 1963. – Вып. 5. – С. 243-249.
6. Перелыгин Л.М. Кора бархата / Л.М. Перелыгин. – М. : Гослесбумиздат, 1933. – 18 с.
7. Покровский Г.Д. Наставление по выращиванию бархата амурского в культурах / Г.Д. Покровский. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – 27 с.
8. Строгий С.С. Амурское бархатное или пробковое дерево, его природа, свойства и хозяйственное значение / С.С. Строгий // Труды по прикладной ботанике, селекции и генетике. – 1928-1929. – Вып. 3. – С. 55-114.
9. Юрків З.М. Особливості водопоглинання деревини та корки бархата амурського / З.М. Юрків // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.4. – С. 53-56.
10. Ягниченко Н.М. Разведение бархата амурского в Украинской ССР / Н.М. Ягниченко // Сборник научных трудов Киев. Лесохоз. ин-та. – 1953. – Вып. 2. – С. 68-102.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА