МІНЛИВІСТЬ ФЕРТИЛЬНОСТІ КЛОНІВ І ГЕНЕТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ PICEA ABIES [L] KARST. ТА ABIES ALBA MILL. НА КЛОНОВИХ НАСІННИХ ПЛАНТАЦІЯХ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

  • Roman Yatsyk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Yurii Gayda Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Viktoriia Hudyma Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Dmytro Leshko Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Maria Gaydukevych Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Picea abies [L] Karst, Аbies alba Mill., клонова насінна плантація, мінливість фертильності, ефективне число клонів, генетична мінливість.

Анотація

Досліджено мінливість жіночої та чоловічої фертильності клонів ялини європейської (19 клонів, вік 24 роки) та ялиці білої (30 клонів, вік 26 років) на КНП в Передкарпатті. Визначено середні кількості мікро- та макростробілів на клон, сібсовий коефіцієнт (ψ), показник групової спорідненості (Θ), ефективну кількість клонів (Np), їх відносну частку в загальній кількості клонів (Nr), коефіцієнт інбридингу (F). Як для ялини європейської, з її відносно більшою мінливістю фертильності клонів, так і для ялиці білої з її відносно низькою варіабельністю фертильності, прогнозується певна втрата генетичної мінливості (∆GD) в потомстві їх КНП, яка обумовлена серед інших причин невисокою вихідною кількістю клонів.

Посилання

1. Галузева Програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 р. Затверджена наказом Держкомлісгоспу від 26.02.2110 р., № 47.
2. Генсірук С.А. Ліси Західного регіону України : монографія / С.А. Генсірук, М.С. Нижник, Л.І. Копій. – Львів : НТ ім. Шевченка, МО України, УкрДЛТУ, 1998. – 407 с.
3. Генсірук С.А. Антропогенні зміни в лісах Українських Карпат і їх наслідки / С.А. Генсірук, О.В. Максимець // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка". – 2004. – Вип. 3. – С. 17 21.
4. Лісове господарство та деревообробна промисловість України. Довідково бібліографічне видання. – К. : Болгов медіа центр. – 2005. – Вип. 1. – 143 с
5. Мажула О.С. Плантаційне насінництво: сучасний стан і перспективи / О.С. Мажула // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків. – 2009. – Вип. 115. – С. 3-10.
6. Приходько М.М. Стан лісів та проблеми збереження і відтворення біорізноманіття лісових екосистем в Івано-Франківській області / М.М. Приходько // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. – Житомир. – 2007. – Т. ІІ. – С. 99 101.
7. Шлончак Г.А. Ефективність використання клонових плантацій сосни звичайної для потреб лісовідтворення / Г.А. Шлончак, Г.В. Шлончак // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків. – 2008. – Вип. 114. – С. 65-70.
8. Яцик Р.М. Деякі підсумки розвитку клонового лісового насінництва хвойних порід у Передкарпатті / Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда та інші // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків. – 2008. – Вип. 114. – С. 240-248.
9. Яцик Р.М. Збереження лісового генетичного різноманіття і його використання із селекційно-насінницькою метою / Р.М. Яцик, В.І. Парпан, Ю.І. Гайда та ін. // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – 2007. – Вип. VII-VIII. – С. 10-15.
10. Яцик Р.М. Еколого-економічні засади розвитку плантаційного клонового насінництва хвойних аборигенів у лісах Карпатського регіону України / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, Н.М. Сіщук та інші // Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів. – К., 2010. – С. 139-140.
11. Bila A.D. Fertility variation in Milletia stuhlmannii, Brachystegia spiciformis, Brachystegia bohemii and Leucaena leucocephala and ist effects on relatedness in seeds / A.D. Bila, D. Lindgren // Forest genetics. – 1998. – 5(2). – P. 119
12. Bilir N. Fertility variation and effective number in the seed production areas of Pinus radiate and Pinus pinaster / N. Bilir, K.S. Kang, D. Lindgren // Silvae Genetica. – 2003. – 52 (2). – P. 75 77.
13. Bilir N. Fertility variation and gene diversity in clonal seed orchards of Pinus brutia, Pinus nigra and Pinus sylvestris in Turkey / N. Bilir, K.S. Kang, H. Ozturk // Silvae Genetica. – 2002. – 51 (2-3). – P. 112 115.
14. Bilir N. Fertility variation and status number between a base population and a seed orchard of Pinus brutia / N. Bilir, K.S. Kang, D. Zang, D. Lindgren // Silvae Genetica. – 2004. – 53 (4-5). – P. 161 163.
15. Kang K.S. Genetic gain and diversity caused by genetic thinning in a clonal seed orchard of Pinus densiflora / K.S. Kang, Y.A. El-Kassaby, W.Y. Choi, S.U. Han, C.S. Kim // Silvae Genetica. – 2003. – № 52 (5-6). – P. 220 223.
16. Kang K.S. Fertility variation and its effect on the relatedness of seeds in Pinus densiflora, Pinus thunbergii and Pinus koraiensis Clonal Seed Orchards / K.S. Kang, D. Lindgren // Silvae Genetica. – 1998. – № 47 (4). – P. 196 201.
17. Kang K.S. Fertility variation among clones of Korean pine (Pinus koraiensis S. et Z.) and its implications on seed orchard management / K.S. Kang, D. Lindgren // Forest genetics. – 1999. – № 6 (3). – P. 191 200.
18. Klaer E.D. Variation in flowering and reproductive success in a Danish Picea abies (Karst.) seed orchard / E.D. Klaer, H. Wellendorf // Forest genetics. – 1997. – № 5. – P. 181-188.
19. Lindgren D. Loss of genetic diversity monitored by status number / D. Lindgren, L. Gea, P. Jefferson // Silvae Genetica. – 1996. – № 45 (1). – P. 52 59.
20. O'Reilly C. Effect of pollen period and strobili number on random mating in a clonal seed orchard of Picea mariana / C.O'Reilly, W.H. Parker, J.E. Barker // Silvae Genetica. – 1982. – № 31(2-3). – P. 90-94.
21. Xie C.Y. Effects of seed orchards inputs on estimating effective population size of seedlots – a computer simulation / C.Y. Xie, J. Wood, M. Stoehr // Silvae Genetsca. – 1994. – № 43. – P. 145-154.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА