ПРО РІСТ ПОХІДНИХ ЯЛИННИКІВ УКРАЇНИ ТА ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА В НИХ

  • Yevhen Tsurіk Національний лісотехнічний університет України

Анотація

Дано загальну характеристику похідних ялинників у сучасному лісорослинному покриві України в рівнинних умовах дібров (Полісся, Лісостеп) та в гірських умовах бучин і яличин (Карпати, Прикарпаття, Закарпаття). Наведено їх основні таксаційні показники за спадаючим типом росту, визначено вік стиглостей. Проаналізовано можливості встановлення оптимального віку головного рубання з урахуванням віку стиглості та стану цих ялинників, розглянуто питання організації ведення в них лісового господарства та лісоексплуатації.

Посилання

1. Бигун Н.Ю. Ельники буковой зоны Карпат : монография / Н.Ю. Бигун. – Ужгород : Изд-во "Карпаты", 1990. – 125 с.
2. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат : монография / М.А. Голубец. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1978. – 264 с.
3. Горшенин Н.М. О причинах гибели культур ели в Прикарпатье / Н.М. Горшенин, С.В. Шевченко // Научные записки Львов. с.-х. ин-та. – 1954. – № 4. – С. 147 156.
4. Давидов М.В. Бонитет как единица таксационной классификации насаждений / М.В. Давидов // Лесной журнал. – 1968. – № 4. – С. 26 28.
5. Наставление по рубкам ухода в лесах Украинской ССР : Изд-во Минлесхоз УССР. – К. : Вид-во "Урожай", 1971. – 78 с.
6. Наставление по рубкам ухода в горных лесах Карпат Украинской ССР. – К. : Изд-во Минлесхоз УССР, 1986. – 62 с.
7. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии : справочник / за ред. А.З. Швиденка. – К. : Изд-во "Урожай", 1987. – 560 с.
8. Нікітін К.Є. Ялинові культури як зразок високопродуктивних насаджень на Україні / К.Є. Нікітін // Наукові праці лісогосподарського факультету УСХА : зб. наук. праць. – К. : Вид-во УСХА. – 1960. – Т. 16. – Вип. 8. – С. 119 126.
9. Оныськив Н.И. Ход роста культур ели обыкновенной в горных районах Львовской области // Лесонасаждения и повышение производительности лесов : тезисы докл. научно-производст. конф. / Н.И. Оныськив, Г.А. Порицкий. – Дрогобыч, 1967. – С. 45 68.
10. Правила рубок головного користування в лісах України. – К. : Вид-во МЛГ України, 1995. – 17 с.
11. Правила рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок . – К. : Вид-во МЛГ України, 1996. – 8 с.
12. Тышкевич Г.Л. Еловые леса Советских Карпат / Г.Л. Тышкевич. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 174 с.
13. Цурик Е.И. Ельники Карпат (строение и продуктивность) : монография / Е.И. Цурик. – Львов : Изд-во "Вища шк.", 1981. – 184 с.
14. Fröhlich J. Einiger über die Fichte in den Ostkarpathen // Forstwiss. Cbl., Jahrg. – № 58. – Heft 12. – 1936. – S. 407 412.
15. Rivoli J. O geograficznem rozsiedltniu // Sylwan. – 1884. – S. 1 7, 47 54, 101 105.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ