ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ДЕРЕВ СМЕРЕКИ НА ПРИРІЧКОВИХ ТЕРАСАХ У ВЕРХІВ'Ї БАСЕЙНУ РІКИ ЛІМНИЦІ У КАРПАТАХ

  • Yurii Сhernevyy Болехівський лісотехнічний технікум
  • Ihor Boychuk Осмолодське державне лісогосподарське підприємство
  • Andriy Savchyn Болехівський лісотехнічний технікум
  • Platon Tretyak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: смерека європейська, ріст, прирічкова тераса, Українські Карпати.

Анотація

Ялина у горах на прирічкових терасах р. Лімниці в умовах сирих земель є важливою едифікаторною і субедифікаторною породою деревостанів. Її дерева швидко ростуть і відзначаються високою продуктивністю. У віці 60-80 років поточний приріст деревостанів ялини може становити 10‑20 м3/га за рік. Встановлено, що у природних комплексах гірських долин у басейні р. Лімниці у сирих гігротопах смерекові ліси треба вважати не похідними, а умовно корінними, тобто такими, у яких вже відбулося кілька етапів суцільних рубань.

Посилання

1. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат / З.Ю. Герушинський. – Львів : Вид-во "Піраміда", 1996. – 208 с.
2. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 254 с.
3. Голубчак О.І. Структура і формування молодих деревостанів Ґорґан : дис. ... канд. с.-г. наук. – Львів, 2008. – 314 с.
4. Горошко М.П. Лісова таксація / М.П. Горошко, П.Г. Хомюк. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 2000. – 132 c.
5. Калинович Н.О. Зміни лісів північно-західного Передкарпаття в голоцені / Н.О.Калинович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2002. – Вип. 1. – С. 63-66.
6. Калинович Н. Історія розвитку флори та рослинності Українських Карпат / Наталія Калинович // Праці Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. – Том ХІ. Екологічний збірник. Екологічні проблеми Карпатського регіону. – Львів, 2003. – С. 18-28.
7. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / под ред. А.З. Швиденко и др. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
8. Цурик Є.І. Таксація дерева та його частин / Є.І. Цурик. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2006. – 328 с.
9. Черневий Ю.І. Особливості структури лісового покриву низькогірного ландшафту у басейні річки Дністер / Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 5. – С. 47 50.
10. Черневий Ю.І. Структурно-типологічні особливості природного лісового покриву Придністровської височини на Передкарпатті / Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2004. – Вип. 2. – С. 79 81.
11. Черневий Ю.І. Сукцесійні стадії типів лісу за участю бука, дуба та ялиці / Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2004. – Вип. 3. – С. 72 77.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ