АНАЛІЗ САНІТАРНОГО СТАНУ ГІРСЬКИХ ЯЛИННИКІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ У 2006-2009 РР. НА ПІДСТАВІ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Heorhiy Hrynyk Національний лісотехнічний університет України
  • Vitalyi Pukman Національний лісотехнічний університет України
  • Volodymyr Buniy Івано-Франківське Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство
  • Mykhaylo Kostryba Івано-Франківське Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство
Ключові слова: санітарний стан, гірські деревостани, ялина європейська, моніторингові дослідження.

Анотація

На основі моніторингових пробних площ проведено аналіз зміни санітарного стану гірських ялинників Івано-Франківщини у 2006-2009 рр. Описано методику проведення дослідження. Наведено лісівничо-таксаційну характеристику пробних площ, закладених у 2006 р. Проаналізовано типи і категорії пошкоджень дерев на пробних площах, згрупованих за належністю до державних підприємств. Визначено найбільш характерні типи та категорії пошкоджень дерев на пробних площах згідно з місцевістю розташування. Встановлено таксаційні показники пошкоджених, мертвих та здорових дерев ялини європейської на пробних площах.

Посилання

1. Василяускас А.П. Корневая губка и устойчивость экосистем хвойных лесов / А.П. Василяускас. – Вильнюс : Изд-во "Мокслас", 1989. – 175 с.
2. Генсірук С.А. Причини всихання ялинових лісів Карпат і заходи для припинення їх деградації / С.А. Генсірук. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ntsh.org/ node/ 54.
3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1978. – 263 с.
4. Гриник Г.Г. Попередні моніторингові дослідження санітарного стану лісів Івано-Франківщини / Г.Г. Гриник, В.В. Пукман, М.В. Костриба, В.Я. Буній // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во НЛТУ України. – 2006. – Вип. 32. – С. 243 253.
5. Гриник Г.Г. Попередні моніторингові дослідження санітарного стану лісів Закарпаття / Г.Г. Гриник, В.В. Пукман , М.В. Костриба , В.Я. Буній // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 9 20.
6. Загайкевич І.К. Короїд-друкар у лісах західних областей України / І.К. Загайкевич. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 26 с.
7. Криницький Г.Т. Система лісівничих заходів щодо ліквідації наслідків масового всихання ялинників у буково-ялицевих типах лісу Карпат / Г.Т. Криницький, В.О. Крамарець // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2009. – Вип. 115. – С. 256 260.
8. Лех П. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 рік / П. Лех, З. Сєрота, Г. Гриник // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 177 191.
9. Негруцкий С.Ф. Корневая губка / С.Ф. Негруцкий. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1973. – 200 с.
10. International Co-operative Programs on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forest. Manual on Methodologies and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forest. – Global Environ. Monitoring System. – 1986. – 96 s.
11. Kolk A. 1996: Określenie stref zagrożeń lasów Polski przez czynniki biotyczne / Kolk A., Lech P., Sierota Z. – Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, 1996. – 136 s.
12. Novotny J. Bioticki škodcovia lesov Slovenska / Novotny J., Zubrik M. a kolektiv. – Bratislava : Lesnicka sekcia Ministerstva pôdohospodárstva SR, 2000. – 208 s.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО