ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ВИДІВ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ ЧЕРВОНИХ СПИСКІВ, В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

  • Andriy Malynovsky Державний природознавчий музей Національної академії наук України
  • Yosyp Tsaryk Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Volodymyr Kyyak Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Volodymyr Bilonoha Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Yurii Nesteruk Інститут екології Карпат Національної академії наук України
Ключові слова: рідкісні рослини, популяція, червоний список, загроза, Карпати.

Анотація

Наведено результати досліджень поширення та загального стану популяцій 14 видів рослин Українських Карпат, занесених до міжнародних червоних списків. Здійснено аналіз основних популяційних параметрів, проведено оцінювання життєздатності малих ізольованих популяцій. Визначено головні чинники загрози для модельних популяцій. Запропоновано практичні заходи щодо збереження біотичного різноманіття в Карпатах. Обґрунтовано необхідність розширення існуючих і створення нових природоохоронних об'єктів у високогірних масивах Чорногори та Свидовця, де зосереджена велика кількість малих популяцій рідкісних видів рослин, які перебувають під загрозою зникнення.

Посилання

1. Білонога В.М. До проблеми збереження рідкісних видів рослин в Українських Карпатах / В.М. Білонога, В.Г. Кияк // Гуманітарний вісник Львівської Державної фінансової академії. – Львів. – 2007. – Вип. 7. – С. 103-108.
2. Царик Й.В. Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат : монографія / Й.В. Царик, Г.Г. Жиляєв, В.Г. Кияк та ін. / за ред. акад. М.А. Голубця і К.А. Малиновського. – Львів : Вид-во "Поллі", 2004. – 198 с.
3. Царик Й.В. Життєздатність популяцій рослин високогір'я Українських Карпат : монографія / Й.В. Царик, Г.Г. Жиляєв, В.Г. Кияк та ін. / за ред. Й.В. Царика. – Львів : Вид-во "Меркатор", 2009. – 172 с.
4. Малиновський К.А. Рослинні угруповання високогір'я Українських Карпат : монографія / К.А. Малиновський, В.В. Крічфалушій. – Ужгород : Carpathian Foundation, 2002. – 244 с.
5. European Red List of Globally Threatened Animals and Plants. – New-York : United Nations, 1991. – 154 p.
6. Pawłowski B. Armeria pocutica B. Pawł. / B. Pawłowski // Fragmenta Floristica et Geobotanika. 1962. – T.8 (4). – P. 399-403.
7. Walter K.S. 1997 IUCN Red List of Thereatened Plants / Walter K.S., Gillet H.J. [eds]. // IUCN Gland. – Switzerland and Cambridge, UK, 1998. – Lxiv. – 862 pp.
8. Zapałowicz H. Roślinna szata gór Pokucko-Marmaroskich / H. Zapałowicz // Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. – Krakow, 1889. – Vol. 24. – 389 s.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА