ГОЛОВНІ ЕТАПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ДОСТАВЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ ДО ГОЛОВНИХ ДОРІГ

  • Nestor Byblyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Oleh Styranivsky Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Лісотранспортні засоби, деревина, етапи розвитку

Анотація

На підставі огляду літературних джерел розглянуто головні етапи розвитку лісотранспортних засобів із давніх часів до наших днів. Особливу увагу звернено на висвітлення специфічних особливостей їх конструкції і використання в гірських умовах Європи та в Українських Карпатах зокрема. Встановлено, що колісні та гусеничні транспортні засоби постійно вдосконалюються. Покращується загальне компонування лісової машини, застосовують нові конструктивні матеріали шин та гнучких гусениць, що дає змогу істотно підвищити їх прохідність та понизити негативний вплив на опорну поверхню. Адаптовані контрольовані системи лісових машин змінюють параметри колісних та гусеничних рушіїв залежно від ґрунтових умов, завантаження та виконуваної роботи.

Посилання

1. Белая Н.М. Канатне лесотранспортные установки / Н.М. Белая, А.Г. Прохоренко. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1964. – 299 с.
2. Библюк Нестор. Лісотранспорт у Гуцульських Карпатах / Нестор Библюк, Михайло Глушко // Історія Гуцульщини. – Том IV. – Львів : Вид-во "Логос", 1999. – С. 256 299.
3. Leo Hauska. Das fortstliche bauingenieurwesen. Band II. Wassertransportanlagen. Wien und Leipzig, 1936. – 381 s.
4. Михайло Глушко. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1993. – 226 с.
5. Iiři Zaloha. Dilo ing. Iosefa Rosenauera / Zaloha Iiři. – Chvalšiny, 1991. – 36 s.
6. Ливанов А.П. Технология и механизация лесозаготовок в горних условиях / А.П. Ливанов. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1980. – 90 с.
7. Франц Хафнер. Современный транспорт леса : пер. с нем. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1956. – 299 с.
8. Стиранівський О.А. Технології гірської лісозаготівлі / О.А. Стиранівський // Всеукраїнська галузева газета "Деревообробник", – 4-17 липня 2006. – № 13 (151).
9. Сабадырь А.И. Мобильные канатные лесотранспортные системы / А.И. Сабадырь, В.Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2004. – № 9. – С. 20-24.
10. Hеinimann H.R. Perspectives on Central European Cable Yarding System / H.R. Hеinimann et al.// International Mountain Logging and 11th Pacific Northwest Skyline Symposium. – Seattle. Washington, USA, December 10-12, 2001.
11. Стыранивский О. Монорельсовые транспортные средства для лесохозяйственных работ / О. Стыранивский, Т. Йошимура // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2006. – № 2 (74). – С. 31-33
12. Acar H. ACAR-T 750 monorail system in Turkish forestry / H. Acar // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 61-67.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ