АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ЛІСОВОЗНОГО АВТОМОБІЛЯ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: системний підхід, багатокритеріальна оптимізація параметрів, лісовозний автомобіль, математичне моделювання, комп'ютерна програма.

Анотація

Структура загальної системи, яка охоплює лісовозний автомобіль, дорогу і водія, подана з позицій системного підходу. Розглядається класифікація властивостей та параметрів її підсистем. Викладено засади багатопараметричної багатокритеріальної оптимізації параметрів лісовозного автомобіля, яка ґрунтується на застосуванні математичного моделювання поступального руху та динамічних процесів у його вузлах. Оскільки вивезення деревини здійснюється різними дорогами, то критерії оптимізації пропонується визначати за результатами моделювання руху автомобіля по типовому маршруту, складеному на підставі статистичного аналізу мережі лісовозних доріг.

Посилання

1. Динамика системы дорога – шина – автомобиль / под ред. А.А. Хачатурова. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1976. – 535 с.
2. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1986. – 216 с.
3. Фурунжиев Р.И. Автоматизированное проектирование колебательных систем / Р.И Фурунжиев. – Минск : Изд-во "Вышэйш.шк.", 1977. – 452 с.
5. Інструкція по проектуванню лісовозних автомобільних доріг в гірських умовах Карпат. – К. : Міністерство промисловості України, 1994. – 87 с.
4. Білик Б.В. Проблеми оптимізації ходових систем самохідних лісових машин із застосуванням екологічних критеріїв / Б.В. Білик, С.Й. Медвідь, Н.В. Шевченко // Праці Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. – Т. ІІ. Екотехнології. – Львів : Вид-во НТШ, 1997. – С. 619 627.
5. Білик Б.В. До питання щодо застосування багатокритеріальної оптимізації вузлів транспортних систем / Б.В. Білик, Н.В. Шевченко // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 7. – С. 42-49.
6. Білик Б.В. Задачі оптимального проектування самохідних машин з позицій системного підходу / Б.В. Білик // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.6. – С. 12 16.
7. Білик Б.В. Крутильні коливання в трансмісіях повнопривідних машин з реактивними контурами / Б.В. Білик, М.М. Борис, А.Г. Кусий. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 236-241.
8. Білик Б.В. Вплив поодиноких нерівностей дороги на динамічні навантаження трансмісії лісовозного автомобіля / Б.В. Білик // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1908. – Вип. 6. – С. 159 161.
9. Шевченко Н.В. Методика вибору оптимальних параметрів двигуна та механічної трансмісії лісовозного автомобіля // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 117 123.
10. Білик Б.В. Щодо вибору оптимальних параметрів двигуна та механічної трансмісії повнопривідних лісовозних автомобілів / Б.В. Білик, Н.В. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 97 102.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ