ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

  • Olexiy Prystaya Державний комітет лісового господарства України
  • Leonid Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: лісові автодороги, гірські умови, проектування, будівництво, обсяги, вартість, джерела фінансування

Анотація

Подано інформацію про обсяги, вартість і джерела фінансування будівництва лісових автомобільних доріг в Карпатському регіоні. Представлено тенденції прокладання трас у лісових масивах та основні характеристики побудованих доріг. Зроблено аналіз застосовуваних методів організації проектування і будівництва. Звернуто увагу на необхідність удосконалення вимог до параметрів гірських лісових автодоріг, способів виконання проектно-пошукових робіт та порядку проходження контролю і затвердження технічної документації. Описані раціональні методи влаштування земляного полотна на гірських схилах.

Посилання

1. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Ратифіковано Законом України № 1672-ІУ від 07.04.2004 р.
2. Hruza P. Optimization of forest road network under principles of functionally integrated forest management / P. Hruza // Journal of forest science. – 2003. – 49(9). – P. 439-443.
3. Коржов В.Л. Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як фактор екологічної стабільності та сталого природокористування / В.Л. Коржов // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 201-207.
4. Коржов В.Л. Дорожня мережа в лісфонді Карпатського регіону та її вплив на організацію сталого лісового господарства / В.Л. Коржов // Гори і люди: в контексті сталого розвитку : матер. Міжнар. конф. – Рахів. – 2002. – Том 1. – С. 385-387.
5. Парпан В.І. До питання екологізації гірських лісозаготівель / В.І. Парпан, В.Л. Коржов, В.П. Корнієнко, Ю.К. Сидорук // Наукові основи ведення сталого лісового господарства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження П.С. Пастернака. – Івано-Франківськ. – 2005. – С. 203-207.
6. Державна цільова програма "Ліси України" на 2010 -2015 роки. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 977 від 16.09. 2019 р.
7. Інструкція по проектування лісових автомобільних доріг в гірських умовах Карпат. Затв. Міністерством промисловості України 05.10.1994 р. – К. : Вид-во "Лібра", 1994. – 67 с.
8. Медвідь С.Й. Оптимізація параметрів гірських лісових автодоріг / С.Й. Медвідь, В.Л. Коржов // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Лісовий комплекс напередодні ХХІ століття: освіта, наука, виробництво. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.6. – С. 88-92.
9. Пристая А.Д. Совершенствование транспортной инфраструктуры в лесах Украинских Карпат / А.Д. Пристая, В.Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2008. – № 5. – С. 76-78.
10. Лесные дороги в Карпатах // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2009. – № 4. – С. 54-57.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ