СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ БОРОТЬБИ З ЛІСОВИМИ ПОЖЕЖАМИ

  • Yurii Gryciuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Ihor Malets' Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Taras Rak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: лісові пожежі, лісовий займистий матеріал, пожежно-рятувальні служби, інформаційно-аналітична система, методи теорії оптимального управління.

Анотація

Розглянуто структурні компоненти задачі оптимального управління процесом боротьби з лісовими пожежами, яка є складовою частиною інформаційно-аналітичної системи, що забезпечує оперативне і довготермінове планування заходів з охорони лісів від пожеж. Встановлено, що використання методів теорії оптимального управління та прийняття рішень дає змогу розглядати процес гасіння лісової пожежі як динамічну систему і оцінювати при цьому найрізноманітніші ситуації взаємозв'язку процесів розповсюдження лісової пожежі з безпосереднім нарощуванням сил і засобів для її ліквідації.

Посилання

1. Главацкий Г.Д. Информационная модель и задачи оптимизации процесса борьбы с лесными пожарами / Г.Д. Главацкий, В.М. Груманс // Лесное хозяйство. – 2002. – № 1. – С. 36-41.
2. Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров / Г.А. Доррер. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1979. – 161 с.
3. Зібцев С.В. Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення / С.В. Зібцев // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1906. – Вип. 4(5). – 17 с. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/ nd/2006-4/06zsvcbr.pdf
4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні // Офіційний сайт МНС України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.mns.gov.ua/ content/ national_lecture.html
5. Свириденко В.Є. Лісова пірологія / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, А.Й. Швиденко. – К. : Агропромвидав України, 1999. – 172 с.
6. National Fire danger Rating System (NFDRS). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.wrh.noaa.gov/sew/fire/olm/nfdrs.htm.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ