БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

  • Lyudmyla Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
  • Vitalyi Makar Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: план реконструкції лісонасаджень, багатокритеріальна оптимізація, цільове програмування.

Анотація

Запропонована модель багатокритеріальної оптимізації плану трансформації лісонасаджень з урахуванням критеріїв максимізації об'ємів лісозаготівлі, продуктивності лісонасаджень, ландшафтного і біорізноманіття. Для розв'язання задачі використано апарат цільового програмування, який дає змогу знаходити найкращі компромісні рішення для взаємовиключних типів лісокористування. Модель апробовано на прикладі ДП "Старосамбірське ЛМГ". Отримані рішення проаналізовані та представлені у вигляді таблиць та ілюстровані засобами ділової графіки.

Посилання

1. Дебринюк Ю.М. Продуктивність деревостанів вологої сосново-грабової судіброви Природного заповідника "Розточчя" / Ю.М. Дебринюк // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Вид-во "Підручники і посібники", 2010. – С. 313-316.
2. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Г. Дейлі. – К. : Вид- во "Інтелсфера", 2002. – 312 с.
3. Загвойська Л. Моделювання менеджменту лісів у контексті вимог сталого розвитку / Л. Загвойська, А. Мельник // Вісник Львівського університету. – Сер.: Економічна. – 2008. – Вип. 40. – С. 105-111.
4. Загвойська Л. Уподобання львів'ян щодо послуг лісових екосистем / Л. Загвойська, Т. Бас // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 96-104.
5. Загвойська Л. Моделювання менеджменту одновікових лісонасаджень на засадах сталого розвитку // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – 2010. – № 2(16). – С. 51-59.
6. Лазор О. Економічне підґрунтя менеджменту природних ресурсів на засадах сталого розвитку / О. Лазор, Л. Загвойська // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 75-80.
7. Лісова політика: теорія і практика : монографія / Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В., Дейнека А.М., Польовський А.М., Павліщук О.П., Білінський І.Г., Дячишин О.В., Головко А.А., Дудюк В.С., Холявка В.З., Сенько Є.І. / за ред. проф. І.М. Синякевича. – Львів : ЛА "Піраміда", 2008. – 612 с.
8. Пірс П. Основи економіки лісового господарства / П. Пірс. – К. : Вид. дім "ЕКО-інформ", 2006. – 222 с.
9. Соловій І. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : монографія / І. Соловій. – Львів : РВВ НЛТУ України, Ліга-Прес, 2010. – 366 с.
10. Чернявський М. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах : монографія / М.В. Чернявський, Р. Швіттер, Р.В. Ковалишин та ін. – Львів : ЛА "Піраміда", 2006. – 236 с.
11. Berger W.H. Diversity of planctonic Foramionifera in deep sea sediments / W.H. Berger, F.L. Parker // Science. – 1970. – Vol. 168. – P. 2345-2347.
12. Bravo F. Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change (Managing Forest Ecosystems) / Ed. by F. Bravo, V. LeMay, R. Jandl, K. Gadow. – Springer, 2008. – 342 p.
13. Buongiorno J. Decision Methods for Forest Resource Management / J. Buongiorno, J. Gilless. – New-York : Academic Press, 2003. – 439 p.
14. Buongiorno J. Forest management and economics / J. Buongiorno, J. Gilless. – New-York : Macmillan publishing company, 1987. – 320 p.
15. Fisher H. Silvicultural responses to predicted climate change / H. Fisher, S. Wagner // Вестник МарГТУ (Россия). – Йошкар-Ола, 2010. – P. 12-24.
16. Kant S. Extending the boundaries of forest economics / S. Kant // Forest Policy and Economics. – 2003. – № 5. – P. 39-56.
17. Nijnik M. Public evaluation of landscape content and change: Several examples from Europe / M. Nijnik, L. Zahvoyska, A. Nijnik, A. Ode // Land Use Policy. – 2009. – Vol. 26 (1). – P. 77-86.
18. Romero C. Multiple criteria analysis for agricultural decisions / C. Romero, T. Rehman. – Amsterdam : Elsevier, 1989. – 200 p.
19. The Analytic hierarchy process in natural resource and environmental decision making (Managing forest ecosystems / Ed. by L. Schmoldt, J. Kangas, G. Mendoza, M. Pesonen. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. – 2001. – Vol. 3. – 328 p.
20. UN. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis. – Washington : Island Press, 2005.
21. Zahvoyska, L. Deeping insights of stakeholders' perceptions regarding forest values / L. Zahvoyska // Proc. of the 9 h Int-l Symposium on Operational Research. Ed. by L. Zadnik-Shtirn, S. Drobne. – Ljubljana : SDI, 2007. – P. 253-258.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ