Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів дуба північного у лісовому фонді обласних управлінь лісового і мисливського господарства Західного і Центрального Полісся

  • Ju. Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
  • M. Goroshko Національний лісотехнічний університет України
  • A. Heletucha Українська лісовпорядна експедиція
Ключові слова: дуб північний, деревостан, лісовий фонд, таксаційний виділ, запас, тип лісорослинних умов, показник, площа, видовий склад деревостану, класи та групи віку, частота

Анотація

Об’єктом дослідження є штучні насадження за участю або домінуванням дуба північного (Quercus borealis Micx.), інтродукованого у лісовий фонд Волинського, Рівненського і Житомирського обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Аналіз поширення таких об’єктів, вивчення їх лісівничо-таксаційної характеристики є предметом нашого дослідження.

Дуб північний у лісовому фонді регіону потенційно спричиняє конкуренцію аборигенним видам. Це підтверджується ростом дуба північного в широкому діапазоні типів лісорослинних умов, високими адаптаційними властивостями. Висока частка деревостанів із домішкою дуба північного до двох одиниць, зокрема у бідних трофотопах, підтверджує високий едифікаційний потенціал виду, конкурентність за межами природного ареалу.

Розподіл кількості та площі ділянок за класами віку залежить від трофності лісорослинних умов. Молодняки першої групи домінують у суборових умовах; молодняки другої групи, середньовікові і пристигаючі – у сугрудових умовах, а середньовікові та пристигаючі – у грудових.

До важливих завдань організації господарської діяльності відносимо потребу диференційованого підходу до проектування лісогосподарських заходів у лісових фітоценозах із інтродуцентами.

Зважаючи на результати аналізу, перспективи вирощування дуба північного в лісовому фонді регіону залежать від мінімізації ризику витіснення ним корінних видів і мають враховувати типологічний аспект під час обґрунтування основних положень ведення лісового господарства.

Посилання

1. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в науке и технике. Методы обработки данных / Н. Джонсон, Ф. Лион. – М.: Наука, 1980. – 600 с.
2. Каганяк Ю.Й. Інвентаризаця садово-паркових об’єктів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каганяк Ю.Й., Горошко М.П., Король М.М., Часковський О.Г. – Львів: Камула, 2014. – 220 с.
3. Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини: посіб. / за ред. д.б.н., проф. Г.Т. Криницького, к.с.-г.н., доц. М.В. Чернявського. – Ужгород: ПП «Коло», 2014. – 278 с.
4. Leibundgut H. Über die Dynamik eiropäischer Urwälder / H. Leibundgut // Allgemeine Forstzeitschrift. – 1978. – Nr. 33. – Р. 686-690.
5. Tabaku V. Struktur von Buchen-Urwäldern in Albanien im Vergleich mit deutschen Buchen-Naturwaldreservaten und. – Wirtschaftswäldern: diss. for the degr. of Dr. S. / V. Tabaku. – Göttingen, Deutschland, 1999. – 206 p.
6. Urwaldreste N. Urwaldreste, Naturwaldreservate und schutzenswerte Naturwalder in Osterreich / H. Mayer, K. Zukrigl, W. Schrempf [u.a.]. – Wien, 1989. – Р. 971.
Опубліковано
2015-11-02