• Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 23 (2021)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено біологічні аспекти рослинних угруповань, досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і лісової селекції, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників і хвороб, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 22 (2021)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено біологічні аспекти рослинних угруповань, досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і лісової селекції, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників і хвороб, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.
  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 21 (2020)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено біологічні аспекти рослинних угруповань, досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників, проблем сталого природокористування та лісової інженерії.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 20 (2020)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників, біології рослинних угруповань, проблем сталого природокористування та охорони довкілля. Представлено міжнародні аспекти лісової політики, висвітлено нові розробки в галузі лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол (протокол № _3_ від 4.06.2020 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 19 (2019)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування, наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів і мисливства, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _12_ від 26.12.2019 р.).

 • У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісопромислового комплексу. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _3_ від 28.03.2019 р.). Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 18 (2019)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _3_ від 28.03.2019 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 17 (2018)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур та фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування та менеджменту, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _9_ від 25.10.2018 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 16 (2018)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _4_ від 31.05.2018 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 15 (2017)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів,  захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках хроніки віддано належне видатним науковим постатям.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _12_ від 30.11.2017 р.).

 • Опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до обговорення дискусійних питань щодо збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках памяті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Презтдією ЛАН України (протокол №11 від 24.11.2016 р.) Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 14 (2016)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. 

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _11_ від 24.11.2016 р.).

 • У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань щодо обговорення аспектів лісотипологічних класифікацій у країнах Альпійсько-Карпатського регіону, проблем світового і національного розвитку, удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 13 (2015)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань щодо обговорення аспектів лісотипологічних класифікацій у країнах Альпійсько-Карпатського регіону, проблем світового і національного розвитку, удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № 10 від 25.11.2015 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 12 (2014)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності.

  Ре­ко­мен­до­ва­но до дру­ку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­то­кол № 11  від 27.11.2014 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 11 (2013)

  У збір­ни­ку на­уко­вих праць опуб­лі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, в яких вис­віт­ле­но на­уко­ві до­сяг­нен­ня лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но результати досліджень у сфері від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня стану лі­со­вих ре­сур­сів, захисту лісів та деякі аспекти ведення мисливського господарства, засади ведення плантаційного господарства, про­ана­лі­зо­ва­но екологічні проб­ле­ми дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, висвітлено но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам’яті віддано належне ви­дат­ним на­уко­вим пос­та­тям су­час­нос­ті.

  Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 10 (2012)

  У збір­ни­ку на­уко­вих праць опуб­лі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, у яких вис­віт­ле­но на­уко­ві до­сяг­нен­ня лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но передові роз­роб­ки що­до від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня лі­со­вих ре­сур­сів, захисту лісів та аспектів ведення мисливського господарства, про­ана­лі­зо­ва­но проб­ле­ми еко­ло­гії дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, на­ве­де­но но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам’яті зга­да­но ви­дат­ні на­уко­ві пос­та­ті су­час­нос­ті.

  Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 9 (2011)

  У збірнику наукових праць опубліковано ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, у яких вис­віт­ле­но вагомі на­уко­ві до­сяг­нен­ня в області лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но передові роз­роб­ки що­до від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня лі­со­вих ре­сур­сів, збі­ль­шення водорегулятивного значення лісів, про­ана­лі­зо­ва­но проб­ле­ми еко­ло­гії дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, на­ве­де­но но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам'яті зга­да­но ви­дат­ні на­уко­ві пос­та­ті су­час­нос­ті.

  Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 8 (2010)

  У збір­ни­ку на­уко­вих праць опуб­лі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, у яких вис­віт­ле­но вагомі на­уко­ві до­сяг­нен­ня лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но передові роз­роб­ки що­до від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня лі­со­вих ре­сур­сів, збі­ль­шення середовищно захисного значення лісів, захисту лісів від негативної дії біотичних, абіотичних та антропогенних чинників, про­ана­лі­зо­ва­но проб­ле­ми еко­ло­гії дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, на­ве­де­но но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам'яті зга­да­но ви­дат­ні на­уко­ві пос­та­ті су­час­нос­ті.

  Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 7 (2009)

  У збірнику опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено вагомі наукові досягнення лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено сучасні науково-практичні розробки в царині лісознавства та лісівництва, штучного лісовідновлення та лісорозведення, лісової таксації та лісовпорядкування, захисту лісів і мисливського господарства. Проаналізовано проблеми екології та природно-заповідної справи, економіки та менеджменту, лісової інженерії – техніки, технології та довкілля. Наведено результати наукових досліджень в області ресурсоощадної та еколого-безпечної технології деревообробки, з питань автоматизації виробничих процесів та інформаційних технологій проектування. На сторінках пам'яті згадано про історичні події та видатні наукові постаті сучасності.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 6 (2008)

  У збірнику праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітлено вагомі наукові досягнення лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено сучасні розробки щодо відтворення та покращення якості лісових ресурсів, збільшення водорегулятивного значення лісів, проаналізовано проблеми екології довкілля та раціонального природокористування, наведено нові технології галузі, а на сторінках пам'яті згадано про видатні наукові постаті сучасності.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол №7 від 27.11.2008 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 5 (2007)

  Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. − Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. − Вип. 5. − 152 с.
  Збірник публікує наукові роботи з питань лісівництва та лісової галузі.
  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола спеціалістів.
  Рекомендовано до друку Загальними зборами ЛАН України 19 березня 2008 року.

 • Лісівнича академія наук України: Наукові праці
  № 4 (2005)

  У збірнику «Лісівнича академія наук України: Наукові праці» опубліковані оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва та лісопромислового комплексу. Розглянуто проблеми відтворення та покращення лісових ресурсів, охорони природи та раціонального природокористування, а також шляхи запровадження нових технологій у виробництві.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу, аспірантів і студентів.

  Рекомендовано до друку Загальними зборами Лісівничої академії наук України 25 лютого 2005 року.

 • Лісівнича академія наук України: Наукові праці
  № 3 (2004)

  У збірнику «Лісівнича академія наук України: Наукові праці» опубліковані оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва та лісопромислового комплексу. Розглянуто проблеми відтворення та покращення лісових ресурсів, охорони природи та раціонального природокористування, а також шляхи запровадження нових технологій у виробництві.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу, аспірантів і студентів.

  Рекомендовано до друку Загальними зборами Лісівничої академії наук України 1 грудня 2003 року.

 • Лісівнича академія наук України: Наукові праці
  № 2 (2003)

  У збірнику «Лісівнича академія наук України: Наукові праці» опубліковані оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва та лісопромислового комплексу. Розглянуто проблеми відтворення та покращення лісових ресурсів, охорони природи та раціонального природокористування, а також шляхи запровадження нових технологій у виробництві.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу, аспірантів і студентів.

  Рекомендовано до друку Загальними зборами Лісівничої академії наук України 1 грудня2002 року.

 • Лісівнича академія наук України: Наукові праці
  № 1 (2002)

  У збірнику «Лісівнича академія наук України: Наукові праці» опубліковані оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва та лісопромислового комплексу. Розглянуто проблеми відтворення та покращення лісових ресурсів, охорони природи та раціонального природокористування, а також шляхи запровадження нових технологій у виробництві.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу, аспірантів і студентів.

  Рекомендовано до друку Загальними зборами Лісівничої академії наук України 1 грудня 2001 року.

1 - 23 з 23 результатів