• У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісопромислового комплексу. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _3_ від 28.03.2019 р.). Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 18 (2019)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти лісової інженерії, ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _3_ від 28.03.2019 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 17 (2018)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур та фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування та менеджменту, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _9_ від 25.10.2018 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 16 (2018)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісової таксації та лісовпорядкування, їхні актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, захисту лісів, біології рослинних угруповань, проблеми раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № _4_ від 31.05.2018 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 15 (2017)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів,  захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках хроніки віддано належне видатним науковим постатям.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _12_ від 30.11.2017 р.).

 • Опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до обговорення дискусійних питань щодо збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках памяті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Презтдією ЛАН України (протокол №11 від 24.11.2016 р.) Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 14 (2016)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. 

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _11_ від 24.11.2016 р.).

 • У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань щодо обговорення аспектів лісотипологічних класифікацій у країнах Альпійсько-Карпатського регіону, проблем світового і національного розвитку, удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 13 (2015)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань щодо обговорення аспектів лісотипологічних класифікацій у країнах Альпійсько-Карпатського регіону, проблем світового і національного розвитку, удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні.

  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.

  Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (протокол № 10 від 25.11.2015 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 12 (2014)

  У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності.

  Ре­ко­мен­до­ва­но до дру­ку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­то­кол № 11  від 27.11.2014 р.).

 • Наукові праці Лісівничої академії наук України
  № 5 (2007)

  Наукові праці Лісівничої академії наук України: Збірник наукових праць. − Львів: Вид-
  во НУ "Львівська політехніка". − 2007, вип. 5. − 152 с.
  Публікує наукові роботи з питань лісівництва та лісогосподарського комплексу.
  Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола спе-
  ціалістів.
  Рекомендовано до друку Загальними зборами ЛАН України 19 березня 2008 р.

1 - 10 з 10 результатів