Особливості правового забезпечення виділення особливо цінних для збереження лісів в Україні

  • О. Moroziuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • B. Dubrovets Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • V. Nevmerzhytsky Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: особливо цінні для збереження ліси, законодавство, природно-заповідний фонд, біорізноманіття, природне середовище, лісовий фонд

Анотація

Проаналізовано чинне національне законодавство та ратифіковані Україною міжнародні конвенції щодо особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ). Визначено, що концепція ОЦЗЛ частково реалізована у чинній нормативно-законодавчій базі ведення лісового господарства у вигляді категорій і підкатегорій захисності лісів. Здійснено порівняння категорій та підкатегорій ОЦЗЛ з об’єктами природно-заповідного фону України. Встановлено, що відсутність у національному законодавстві відповідних нормативних положень або неузгодженість різних законів та інших законодавчих актів і підзаконних документів щодо визначень особливо цінних для збереження лісів і господарювання в них, гальмує ефективне використання концепції ОЦЗЛ.

Посилання

1. Закон України «Про охорону археологічної спадщини», від 18.03.2004 № 1626-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1626-15. – Заголовок з екрана.
2. Закон України «Про охорону культурної спадщини», від 08.06.2000 № 1805-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 . – Заголовок з екрана.
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». від 25.06.1991 № 1264-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12– Заголовок з екрана.
4. Закон України «Про екологічну мережу України», від 24 червня 2004 року № 1864-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1864-15 . – Заголовок з екрана.
5. Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ в Європі» від 29.10.1996 № 436/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436/96-вр . – Заголовок з екрана.
6. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин» від 19.03.1999 № 535-XIV[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/535-14 . – Заголовок з екрана.
7. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 2456-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 . – Заголовок з екрана.
8. Закон України «Про тваринний світ» від 2002 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14. – Заголовок з екрана.
9. Закон України «Про Червону книгу України» від 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3055-14. – Заголовок з екрана.
10. Лісовий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. – Заголовок з екрана.
11. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. [практичний посібник для України / 2-га редакція], 20 червня 2008. – 146 с.
12. Постанова «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» від 29 серпня 2002 р. N 1286. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-п. – Заголовок з екрана.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»: станом на 16 травня 2007 р. № 733. (Редакція станом на 28 грудня 2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.
14. Указ президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідного фонду», Указ від 23.05.2005 № 838/2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838/2005 – Заголовок з екрана.
15. Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання законодавства в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України», Указ від 11.11.2004 № 1396/2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1396/2004 – Заголовок з екрана.
Опубліковано
2015-11-02