Динаміка стану та структура сосняків в умовах забруднення атмосфери викидами Рівненського відкритого акціонерного товариства «Азот»

  • V. Voron Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • O. Bologov Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: аеротехногенне забруднення, клас Крафта, просторова структура, санітарний стан

Анотація

Представлено результати дослідження протягом 1993-2013 рр. стану та просторової структури сосняків в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі. Вивчено середньовікові сосняки, що розташовані на відстані 4,5-25 км від Рівненського ВАТ «Азоту» і складають екологічний ряд за рівнем забруднення. Встановлено, що через погіршення стану та падіння приросту зменшилися розмір та частка крон у висоті дерева і як наслідок – знизилася потужність біогоризонту фотосинтезу сосняків. За гострого пошкодження гірший стан був надпанівних та панівних дерев, а за хронічного він найгірший у нижній частині намету. Зі зростанням пошкодження дерев вирівнюються у висоті і порушується співвідношення груп класів Крафта. Зростає відсоток дерев,які мають парасолькоподібну форму крони, що є свідченням передчасного старіння дерев унаслідок дії аеротехногенного забруднення.

Посилання

1. Ворон В.П. Динаміка трансформації соснових деревостанів техногенної зони РВАТ «Азот» / В.П. Ворон, С.В. Івашинюта // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту : зб. наук. техн. праць. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 20-28.
2. Ворон В.П. Методичні підходи до вивчення впливу негативних факторів на радіальний приріст сосняків в Поліссі / В.П. Ворон, І.М. Коваль, А.В. Леман // Наук. праці Лісівничої акад. наук України. – 2011. – № 9. – С. 156-161.
3. Ворон В.П. Оцінка просторової структури деревостанів як важливий показник аеротехногенних змін лісових екосистем / В.П. Ворон, О.В. Леман, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 27. – С. 152-158.
4. Зміни просторової структури соснових деревостанів внаслідок забруднення атмосфери викидами Рівненського ВО «Азот» / В.П. Ворон, В.В. Лавров, О.В. Леман, О.Г. Целіщев // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту : зб. наук. техн. праць. – 2000. – Вип. 10.2. – C. 47-52.
5. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх еколого-захисні функції : моногр. / Ворон В.П., Івашинюта С.В. , Коваль І.М. , Бондарук М.А. – Харків : Нове слово, 2008. – 224 с.
6. Рекомендації щодо комплексної оцінки стійкості рекреаційно-оздоровчих лісів, організації їх моніторингу та оптимізації рекреаційного лісокористування в них . Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів. / Ворон В.П., Бондарук М.А., Коваль І.М., Целіщев О.Г. // Збірник рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків : Нове слово, 2011. – С. 10-112.
7. Ільків І.С. Оцінка форми та параметрів крон дерев : методичні поради / Ільків І.С. – Львів : УкрДЛТУ, 1997. – 26 с.
8. Мякушко В.К. Экология сосновых лесов : моногр. / Мякушко В.К., Вольвач Ф.В., Плюта П.Г. – К.: Наук. думка, 1989. – 248 с.
9. Озолинчус Р.Н. Хвойные: морфогенез и мониторинг / Озолинчус Р.Н. – Каунас, 1996. – 339 с.
Опубліковано
2015-11-25