Перспективи відтворення та рекреаційного використання порушених земель внаслідок сірчаних розробок (на прикладі території Яворівського сірчаного кар’єру)

  • V. Kucherjavyj Національний лісотехнічний університет України
  • M. Kopiy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: порушені землі, рекреаційна територія, соціологічне опитування

Анотація

Охарактеризовано основні стадії формування території Яворівського сірчаного кар’єру та виділено кілька видів панівних ландшафтів. Проведено соціологічне опитування респондентів шляхом анкетування щодо облаштування та ревіталізації території навколо кар’єру шляхом створення рекреаційних об’єктів. Здійснено аналіз основних напрямків створення рекреаційної зони на досліджуваній території. На основі статистичних даних динаміки розвитку  Яворівського району, проведено оцінку сучасного стану окремих показників діяльності. На підставі отриманих результатів запропоновано систему заходів щодо відновлення порушених земель, покращення екологічної ситуації на цій території та формування сприятливого інвестиційного клімату для створення відпочинкових і спортивно-оздоровчих комплексів на території аналізованого об’єкта. Запропоновано зосередити особливу увагу на створенні в межах порушених ландшафтів лісових масивів, парків і лісопарків.

Посилання

1. Мануїлова Г.М. Фітомеліорація девастованих ландшафтів в умовах Львівщини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Г.М. Мануїлова. – Львів, 2004. – 20 с.
2. Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.
3. Рекультивація та фітомеліорація: навч.-метод. посібник / В.П. Кучерявий, Я.В. Геник, А.П. Дида, М.М. Колодко. – Львів: Світ, 2006. – 116 с.
4. Яворівська районна державна адміністрація [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.javoriv-rda.gov.ua
Опубліковано
2015-11-02