Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»)

  • V. Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • V. Kudra Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • B. Tymchuk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: гірські лісозаготівлі, дорожня мережа, протяжність, густота, технічний стан

Анотація

Здійснено аналіз вітчизняних нормативних документів з інвентаризації лісових автодоріг. Представлено результати досліджень мережі лісових автомобільних доріг у ДП “Осмолодське лісове господарство”. Польові роботи полягали у встановленні місця розташування лісових автодоріг, параметрів і технічного стану їх дорожнього полотна та штучних споруд. Загальна довжина лісових автодоріг становить 182,97 км, з них 93,2% проходить по землях державного лісового фонду. Найбільша кількість доріг і відповідно їх протяжність наявна у передгірних лісництвах тоді як у гірських лісництвах є одна або кілька лісових доріг. Середня густота доріг, що проходять по території лісового фонду, становить 0,28 км на 100 га. Задовільний стан мають 85,6% лісових доріг, а дороги, які непридатні для проїзду лісовозного транспорту та потребують капітального ремонту, становлять 3,2%.

Посилання

1. Державна цільова програма “Ліси України” на 2010-2015 роки. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 977 від 16.09.2009 р. – 4 с.
2. Инструкция по техническому учету и паспортизации лесных
автомобильных дорог. – Утв. Минлесдревпромом УССР 23.01.85. – К., 1984. – 36 с.
3. Коржов В.Л. Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як фактор екологічної стабільності та сталого природокористування / В.Л. Коржов // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України «Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля»: зб. наук.-техн. праць. – 2002. ¬– Вип. 14.3. – С. 201-207.
4. Коржов В.Л. Вдосконалення лісокористування як фактор запобігання кліматичних змін / В.Л. Коржов // Наук. праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 189-193.
5. Коржов В.Л. ГІС у ліс. Запровадження геоінформаційних технологій інвентаризації лісових автодоріг / В.Л. Коржов // Ліс. і мисливський журн. – 2011. – № 6. – С. 8-10.
6. Коржов В.Л. Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат / В.Л. Коржов, Л.В. Полякова // Наук. праці Лісівничої академії наук України. зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 12. – С. 266-270.
7. Парпан В.І. Проблеми удосконалення лісокористування в Карпатах / В.І. Парпан, В.Л. Коржов // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 272-278.
8. Рекомендації із впровадження цифрової системи нумерації лісових автомобільних доріг господарського призначення. – Затв. Держкомлісгоспом України 22.02.2007. – К., 2007. – 9 с.
9. Freycon V. Data management and modeling using and GIS for tropical forest land inventory. Proceedings of the FIMP-INTAG international conference. /V. Freycon, Y. Laumonier, B. King, C. Leeg, K. Rennolls //October, 26-29, 1998, Jakarta, Indonesia. – P. 44-48.
10. Pentek T. Analysis of an existing forest road network /T. Pentek, D. Picman, I. Potocnik, H. Nevecerel //Croatian Journal of Forest Engineering. – 2005. – № 26(1). – P. 39-50.
11. Sackov I. Forest transportation survey based on airborne laser scanning data and GIS analyses /I. Sackov, R. Smrecek, J. Tucek //GIScience & Remote Sensing Volume 51, Issue 1, 2014. – Р. 83-98.
Опубліковано
2015-11-25