Математичне моделювання і порівняльний аналіз тривалості пресування стружкових плит на основі деревинної та солом’яної стружки

  • R. Kozak Національний лісотехнічний університет України
  • P. Bekhta Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: солом’яна стружка, деревинна стружка, стружковий пакет, стружкова плита, щільність, вологість, температура пресування, тривалість пресування, математична модель

Анотація

Запропоновано математичну модель тривалості пресування стружкового пакета, яка поєднує фізичні властивості складових компонентів стружкового пакета, готової стружкової плити та параметри режиму пресування. На основі математичної моделі розраховано тривалість пресування стружкових плит із деревинної та солом’яної стружки залежно від температури плит преса, вологості стружкового пакета, щільності й товщини готових плит. Встановлено, що тривалість пресування солом’яного стружкового пакета є більшою в межах однієї хвилини від тривалості пресування деревинного пакета. Різниця між тривалістю пресування солом’яного і деревинного стружкових пакетів збільшується у разі зниження температури пресування, підвищення щільності й товщини плити та вологості (до 16%) стружкового пакета. За вологості стружкового пакета більше 16% вона змінюється несуттєво.

Посилання

1. Bowyer J. Agricultural residues: an exciting bio-based raw material for the global panels industry / J. Bowyer, V. Stockmann // Forest Products Journal. – 2001. – № 51(1). – Р. 10-21.
2. Grigoriou A. Straw-wood composites bonded with various adhesive systems / A. Grigoriou // Wood Science and Technology. – 2000. – № 34. – Р. 355-365.
3. Бехта П.А. Технологія деревинних плит і пластиків : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бехта П.А. – К. : Основа, 2004. – 780 с.
4. Humphery P. The hot pressing of dry-formed wood-based composites. Part II: a simulation model for heat and moisture transfer, and typical results / P. Humphery, A. Bolton // Holzforschung. – 1989. – № 43(3). – Р. 199-206.
5. Dai C. Modeling vertical density profile in wood composite boards / C. Dai, C. Yu, P. Hubert // Proceedings of the 5th Pacific rim bio-based composites symposium. – Canberra, 2000. – Р. 220-226.
6. Dai C. Comparison of the pressing behaviour of wood particleboard and strawboard / C. Dai, W. Wasylciw, J. Jin // Wood Science and Technology. – 2004. – № 38 – Р. 529-537.
7. Бехта П.А. Технологія і обладнання для виробництва деревинно-стружкових плит : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бехта П.А. – К. : ІСДО, 1994. – 456 с.
8. Бехта П.А. Технологічні розрахунки у виробництві деревинно-стружкових плит : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бехта П.А. – К. : ІСДО, 1994. – 160 с.
9. Білей П.В. Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини: моногр. / Білей П.В. – Коломия : Вік, 2005. – 360 с.
10. Теорія теплової обробки деревини : моногр. / [Білей П.В., Кунинець Є.П., Соколовський І.А. та ін.]; за ред. П.В. Білея. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 200 с.
11. Озарків І.М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Озарків І.М., Сорока Л.Я., Грицюк Ю.І. – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с.
12. Bekhta P.A. Porosity of Particleboards / P.A. Bekhta, R.O. Kozak // Adhesives in Woodworking Industry : proceedings of the XII Symposium. – Zvolen, 1995. – P. 77-80.
13. Шварцман Г.М. Производство древесностружечных плит / Г.М. Шварцман, Д.А. Щедро. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Лесн. пром-сть, 1987. – 320 с.
Опубліковано
2015-11-02