Концепція використання солей-кристалогідратів у сонячних колекторах сушильних камер

  • I. Ozarkiv Національний лісотехнічний університет України
  • M. Danchuk Національний лісотехнічний університет України
  • I. Dereh Національний лісотехнічний університет України
  • M. Kobrinowich Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: солі-кристалогідрати, колектори, сонячні сушильні камери, вологі матеріали рослинного походження, процеси сушіння, теплоносій

Анотація

Підібрано склади солей-кристалогідратів для акумулювання сонячної теплової енергії та подальшого її використання у колекторах сонячних сушильних камер для зневоднення вологих матеріалів рослинного походження. Наведено результати теплоакумулятивних властивостей цих солей. Показано схему ефективного використання геліоколекторів у сонячних сушильних установках. Доведено доцільність використання підібраних солей у колекторах як основних теплосприймальних елементів у сушильній техніці. На основі властивостей сонячного випромінювання, а також оптичних світлорозсіювальних властивостей деревини вибрано матеріал абсорбера. Для забезпечення безперебійної роботи геліосушарки в похмуру погоду враховано такі умови: збереження сушильного процесу, температурного режиму, простота керування.

Посилання

1. Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти: моногр. / [Озарків І.М., Адамовський М.Г., Максимів В.М., та ін.]; – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 264 с.
2. Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці: моногр. / [Озарків І.М., Мисак Й.С., Криницький Г.Т., та ін.]; – Львів: НВФ «Українські технології», 2012. – 338 с.
3. Патент на корисну модель №76882, Україна. Геліотермічний колектор для енергетичної системи сонячної сушарки / І.М. Озарків, В.С. Козар, О.І. Озарків. – № u2012 05475; Заяв. 03.05.2012; Опубл. 25.08.2013. Бюл. №2. – 4 с.
4. Патент України на корисну модель №90395. Сонячний колектор / І.М. Озарків, І.А. Соколовський, М.І. Данчук, В.С. Козар, О.І. Дерех. – №u2013 14899; Заяв.19.12.2013. Опубл. 26.05.2014. Бюл. №10. – 4 с.
5. Озаркив И.М. Исследование теплоакумуляционных свойств солей-кристалогидратов в гелиосушильных установках/ Матералы XIII Международ. науч.-техн. конф. «Актуальние проблемы лесного комплекса. Лес-2013» [Брянск, 1 мая - 1 июня 2013 г.] // И.М. Озаркив, М.И. Данчук. – Брянск, 2013. –Вып. 36. – С.84-86.
6. Дослідження теплоакумулюючих властивостей сумішей солей-кристалогідратів / [Данчук М.І., Озарків І.М., Кочубей В.В. та ін.]; під ред. Кваснікова В.П. – К., 2014. – Вип. 3-4. – 240 с.
7. Патент на корисну модель №100676. Композиція солей-кристалогідратів для акумулювання тепла / М.І. Данчук, В.В. Кочубей, І.М. Озарків. – №u 2014 13727. Заявл. 22.12.2014; Зареєстр. в Держреєстрі патентів України 10.08.2015. Бюл. №15. – 4 с.
8. Декл. патент №61462 А Україна, МПК 7F26B19/∞. Геліосушарка для пиломатеріалів / Озарків І.М., Білей П.В., Озарків С.І., Гуменюк Ж.Я. – №25030214; Заявл. 7.02.2003; Затв. 20.08.2003; Опубл. 17.11.2003.
9. Декл. патент №61463 А Україна, МПК 7F26B 3/28. Сонячна сушильна камера / І.М. Озарків, П.В. Білей, Озарків В.Я., Гуменюк Ж.Я. – №20030215; Заяв. 7.02.2003; Затв. 15.08.2003; Опубл. 17.11.2003.
10. Озарків І.М. Використання сонячної енергії у промисловості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Озарків І.М., Мисак Й.С., Копинець З.П. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 276 с.
Опубліковано
2015-11-02