Оптимізація структури захисних лісових насаджень та їх систем в агроландшафтах України

  • A. Stadnik Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: степова та лісостепова лісомеліоративні області; категорії і системи; деревні породи; типи лісорослинних умов; асортимент деревних рослин.

Анотація

Розглянуто категорії і системи захисних лісових насаджень у лісомеліоративних районах України, головні деревні породи для створення ефективних захисних лісових насаджень та особливості їх росту і розвитку. Обґрунтовано шляхи створення оптимізованих систем захисних лісових насаджень, природоохоронні та екологічні пріоритети в агролісових екосистемах. У концептуальному плані оптимізована система захисних лісових насаджень різного цільового призначення має ґрунтуватися на ландшафтно-екологічних основах і забезпечувати формування стійкого агролісового ландшафту, в якому стабілізуватиметься екологічний стан, збережеться природно-ресурсний потенціал території, створяться оптимальні умови для росту, розвитку і продуктивності сільськогосподарських культур.

Запропоновано типологічний підхід до створення оптимізованих систем полезахисних лісових насаджень і раціональне використання фіторізноманіття деревних та кущових порід, рекомендовано асортимент деревних рослин, а також типи лісових культур для різних лісорослинних умов. Встановлено оптимальне співвідношення захисних лісових насаджень та інших категорій земель в агроландшафтах Бузько-Дніпровського лісомеліоративного району. Результати проведених досліджень можуть бути використані для створення оптимізованих захисних лісових насаджень різного цільового призначення. Збільшення полезахисної лісистості дасть можливість формувати та покращити національну екологічну мережу України, сприяти відтворенню природних екосистем та охороні агроландшафтів, успішному соціально-економічному розвитку держави. Крім того, зменшаться загрози деградації земель, створяться сприятливі умови для ведення сільського господарства.

Посилання

Agaponov, M. N., Plugatar, Yu. V., Neonetta, O. O., Shvets, Yu. P. (2007). The composition of the protective plantings at the Steppe Crimea. Scientific herald of the National Agrarian University: Forestry. Decorative gardening, 113, 200-207 (in Ukrainian).
Encyclopedia of agroforestry (2004). Volgograd: VNIALMI (in Russian).
Furdychko, O. I., Stadnik, A. P. (2008). Forest land reclamations as basic factor of stabilizing of steppeecosytem. Ecology and noosferologiya, 19 (3-4), 13-24 (in Ukrainian).
Furdychko, O. I., Stadnik, A. P. (2009). Management of agrarian landscapes by forest melioration methods on the basis of balanced development. Agroecological journal, 3, 5-12 (in Ukrainian).
Guidance on the design and cultivation of protective forest plantations on the lands of agricultural enterprises (1973). Moscow: Head (in Russian).
Instruction on the design and cultivation of protective forest plantations on the lands of agricultural enterprises of the Ukrainian SSR (1979). Kyiv: Harvest (in Ukrainian).
Methodological guidelines for conducting a forest amelioration survey of sloping lands (1981). Volgograd: VNIALMI (in Russian).
Methodology of system researches of forest agrarian landscapes (1985). Moskow: VNIALMI (in Russian).
Methodical recommendations on anti-erosion forest plantations for slope agriculture in the Ukrainian SSR (1986). Kharkiv: Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration (in Russian).
Methodical recommendations on the design of a complex of anti-erosion measures in the territory of the Ukrainian SSR (1982). Voroshilovgrad: UNIIZPЕ (in Russian).
Methods of studying the complex of agro-technical and forest-meliorative measures of soil protection from wind erosion (1968). Volgograd: VNIALMI (in Russian).
Pavlovskiy, E. S.(1988). Ecological and social problems of agroforestry. Moskow: Agropromizdat (in Russian).
Pilipenko, O. I., Yukhnovskiy. V. Yu., & Vedmid M. M. (2004). Systems of soil protection against erosion. Kyiv: Zlatoyar (in Ukrainian).
Plugatar, Yu, V. (2008). From the forests of Crimea. Kharkiv: New word (in Ukrainian).
Priority measures for the creation of protective forest plantations on public lands and river basins: Decision from February, 2011.02.28, №189 (2001). Information from the cabinet of ministers of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/189-2001-%D0%BF (in Ukrainian)
Sozinov, O. O., Kozlov. M. V., & Serdyuk. A. G. (1998) . The modern degradation processes, ekologicalagronomic state and estimation of agricultural lands potential for creation of ecologically clean areas for raw material and economies. Agroekologiya and biotechnology, 2, 54-65 (in Ukrainian).
Stadnik, A. P. (2000). Conceptual bases of forest reclamation development for optimization of natural landscapes in Ukraine. Forestry and Forest Melioration, 102, 10-16 (in Ukrainian).
Stadnik, A. P. (2004). Zoning of Forest Melioration in Ukraine as landscape ecological basis for creation of the national optimized system of the protective forest planting. Forestry and Forest Melioration, 106, 137-149 (in Ukrainian).
Опубліковано
2018-05-31
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА