Особливості транскордонного економіко-правового співробітництва України з Європейським Союзом у сфері екологічного туризму

  • І. Dubovich Національний лісотехнічний університет України
  • O. Shvayka Національний лісотехнічний університет України
  • K. Vasylyshyn Національний лісотехнічний університет України
  • Т. Fomicheva Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічний туризм; транскордонне співробітництво; сталий економічний розвиток; індустрія туризму; економіко-правове регулювання.

Анотація

 

Розглянуто особливості виникнення та формування екологічного туризму. Поява екологічного туризму пов’язана з пошуком належних підходів щодо охорони навколишнього природного середовища та створення умов для реалізації концепції сталого розвитку. Розглянуто важливість розвитку екологічного туризму на прикордонних територіях України та держав-сусідів ЄС. Акцентовано увагу на потенціалі розвитку екологічного туризму в прикордонних регіонах України та ЄС з урахуванням чинника децентралізації управління та самостійності територіальних громад. Обґрунтовано, що транскордонне співробітництво України з державами ЄС у галузі екологічного туризму спрямоване на: підвищення іміджу прикордонних регіонів України і ЄС; поглиблення партнерських відносин між туристичними підприємствами та організаціями не тільки на рівні прикордонних регіонів, але й на рівні України та держав-сусідів загалом; вивчення та впровадження досвіду сусідніх держав для регіонального економіко-правового регулювання та стимулювання екологічного туризму; налагодження контактів з іноземними представництвами, громадськими організаціями тощо. Розроблено пропозиції щодо належного співробітництва на транскордонному рівні між Україною та країнами ЄС у сфері екологічного туризму. Наголошено, що екологічний туризм відіграє важливу роль для соціально-економічного розвитку і підвищення рівня добробуту населення в прикордонних регіонах України та сусідніх держав ЄС. Запропоновано розробити нормативно-правові акти, які би повністю регулювали економіко-правові аспекти розвитку екологічного туризму.

Посилання

Bogush, L. G. (2008). Ecotourism as а integration vector of socio-economical and ecologic components of sustainable development. – Retrieved from http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bogush.pdf (in Ukrainian).
Getman, V. I. (2010). Ecotourism or Ecological Tourism: Theory and Reality. Native nature, 3, 24-29 (in Ukrainian).
Golovach, I. (2010). Analysis of approaches to the definition of ecological tourism. Slobozhanskyi herald of science and sport, 1, 12-14 (in Ukrainian).
Darmostuk, D. G. (2013). State regulation of green tourism in Ukraine. Public Administration: Theory and Practice, 2, 166-170. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_29 (in Ukrainian).
Dmytruk, O. Yu. (2009). Ecotourism: Educational Manual. Kyiv: Alterpress (in Ukrainian).
Dmytruk, O. Yu. (2004). Ecological tourism: modern concepts of management and marketing Educational Manual. Kyiv: Alterpress (in Ukrainian).
Law of Ukraine “About Tourism” (1995). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/324/95-вр (in Ukrainian).
Law of Ukraine “About Transboundary Collaboration” (2004). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15 (in Ukrainian).
Kravchenko, N. (2004). Social problems of ecological tourism development. Problems of activation of recreational activities of the population : proceedings of the 4th Ukrainian scientific and practical conference , 29-31. Lviv, Ukraine (in Ukrainian).
Kruchek, O. A. (2010). Ecological tourism as an important factor in the sustainable development of the tourism industry (praxeological aspect). Scientific Notes оf Kyiv University оf Tourism, Economy аnd Law, 8, 144-158 (in Ukrainian).
Novytska, S. (2013). Ecological Tourism as a Priority Direction of Sustainable Development of the Tourism Sphere. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 2, 164-169 (in Ukrainian).
Smoliy, V. A., Fedorchenko, V. K., & Tsybukh, V. I. (2006). Encyclopedic Dictionary-Guide of Tourism. Kyiv: Publishing House “Word” (in Ukrainian).
Sorokina, G. O. (2013). Ecological tourism. Luhansk: State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University” (in Ukrainian).
Strategy of the Tourism and Resorts Development for the Period up to 2026 year (2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-p (in Ukrainian).
Shumlyanska, N. V. (2014). Ecotourism as a form of adherence to the natural and cultural heritage. Culture of Ukraine, 47, 108-115 (in Ukrainian).
Shumlyanska, N.V. (2011). Social and cultural principles of ecological tourism development. Culture of Ukraine, 32, 179-188 (in Ukrainian).
UNWTO Tourism Highlights (2013). Retrieved from http://mkt.unwto.org
Tymchuk, S. (2016). Ecological tourism as a direction of social and economic development of rural territories. Scientific Heraldof the Ternopil National University of Economics, 1, 35-41 (in Ukrainian).
Weaver, D. B. (2001). The encyclopedia of ecotourism. Retrieved from https://www.cabi.org
Wood, M. E. (2002). Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability. Retrieved from http://www.academia.edu
Опубліковано
2018-05-31
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ