Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з державного бюджету України

  • A. Karpuk Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська ЛДС»
  • I. Litsur Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Ключові слова: фіскальне регулювання; лісо господарювання; лісові ресурси; податкове навантаження.

Анотація

Досліджено сутність та особливості механізму фіскального регулювання, обґрунтовано науково-теоретичні засади його впливу на забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства в системі фіскальної політики природокористування.

Проаналізовано стан фіскального регулювання в досліджуваній сфері та виявлено, що зниження фінансової стабільності лісогосподарських підприємств негативно впливає не лише на фінансово-економічну, але й на соціальну, екологічну ситуацію, продуктивність лісових екосистем, спричиняє погіршення сортиментної структури деревини, втрату нею конкурентоспроможності на ринку. Основними причинами нестачі коштів бюджетів різних рівнів визначено: низьку частку власних дохідних коштів, залежність від державного фінансування, відсутність стимулів щодо додаткового одержання доходів та економного витрачання бюджетних коштів. За умови ефективної організації внутрішньогалузевої взаємодії можливо мінімізувати бюджетну підтримку та функціонувати на засадах самоокупності, збільшивши надходження до бюджетів усіх рівнів.

Обгрунтовано залежність наповнення бюджету і подальшого процесу перерозподілу доходів між бюджетами різних рівнів та, як наслідок, збалансованого розвитку лісового господарства, від обсягу податкових надходжень і ефективності застосування інструментів фіскального регулювання. Для поліпшення реалізації лісової політики існує необхідність поліпшити наповнення бюджетів усіх рівнів, що передбачає застосування таких інструментів, які є найбільш дієвими і не вимагають додаткових витрат з бюджету, з одного боку, і не знижують показників діяльності лісогосподарських підприємств – з іншого.

Запропоновано концептуальні засади функціонування механізму фіскального регулювання з урахуванням світового досвіду.

Посилання

Antonenko, І. Ya. (2001). Ecological-economic assessment of the effectiveness of use and protection of forest resources (Doctoral dissertation, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine). Retrieved from https://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe. (in Ukrainian).
Bakaleiko, I. V., & Volynchuk, Yu. V. (2014). Organization of financial flows in the system of forest enterprises. Economic sciences. Series: Economics and Management, 11, 6-19 (in Ukrainian).
Bobko, A. M. (2014). Protection of land and land use in the field of forestry. Viche. 19. Retrieved from http://www.viche.info/journal/4386 (in Ukrainian).
Conception of transition of Ukraine to steady development (1992). www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm Retrieved from http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm (in Ukrainian).
Dubas, R. H. (2011). An estimation of efficiency of recreation of forest resources is basis of ecologically balanced forest use. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 4 (58), 214-217. (in Ukrainian).
Forest code of Ukraine (1994). zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (in Ukrainian).
Furdichko, O. І., Bobko, A. M. (2013). Land for forestry in ecological and economic terms in land management. Balanced nature management. 2-3, 5-13 (in Ukrainian).
Ilnytska-Hykavchuk, H., & Rymar, M. (2006). Taxation in the system of financial provision of forestry development in the conditions of European integration. Herald of the National University of Water Management and Nature Management, 4, 408-413 (in Ukrainian).
Khvesik, M. A., Shubaliy, O. M., & Vasilik N. M. (2011). Integrated use of forest resource potential. Kyiv: DKS (in Ukrainian).
Savushchyk, M., Poliakova, L. & Popov, M. (2001). Forest renewal and afforestation in Ukraine. Forest and hunting magazine, 2, 8-9. (in Ukrainian).
Shershun, M. Kh. (Eds.). (2012). Reformation of the forestry system in Ukraine is in the context of the European prospect of development. Kyiv: DIA (in Ukrainian).
Shvydenko, A. I. (2004). Forestry. Chernivtsi: Rutа (in Ukrainian).
Tunytsia, Iu. Iu. (2011). Natural economy and close to nature forestry: identity of concepts and opportunities for their mutual enrichment. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 9, 14-20. (in Ukrainian).
Turkevich, I. V. (1977). Cadastral valuation of forests. Moscow: Forest Industry (in Russian).
Опубліковано
2018-05-31
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ