Ризик зникнення берези повислої в Житомирському Поліссі України

  • Anatoliy Goychuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Valentin Drozda Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
  • Marina Shvets Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: Betula pendula; бактеріальна водянка; етіологія; Enterobacter nimipressuralis; симптоматика; патогенез; шкодочинна ентомофауна; вектор поширення.

Анотація

З’ясовано причини усихання березових насаджень у Житомирському Поліссі України. Акцентовано увагу на глибокій патології берези повислої, яка спричинена комплексом факторів і передусім пов’язана з бактеріальною етіологією. Встановлено, що мокра деревина у стовбурі беріз – бактеріального походження. Відібрано зразки деревини й ексудату для лабораторних досліджень із рослин, які мали яскраво виражені ознаки патології (тріщини, здуття). Експериментально доведено, що збудником бактеріозу берези повислої є фітопатогенна бактерія-полібіотроф Enterobacter nimipressuralis Carter, яка спричинює водянку хвойних і листяних лісових деревних рослин.

Встановлено, що на ступінь всихання беріз дещо впливає склад насаджень – складні за формою і мішані за складом деревостани є стійкішими до бактеріозу. Поширеність бактеріальної водянки в березових насадженнях різних вікових груп зростає зі збільшенням їхнього віку і зниженням повноти. Відзначено неоднаковий ступінь ураження бактеріальною водянкою різних груп рослинних асоціацій: чорницевих, злакових, зеленомохових та вересових.

Під час обстеження стовбурів модельних дерев виявлено закономірність висотного розташування осередків ураження. Наведено дані щодо характеру типу ураження і щільності розташування виразок на стовбурі, описано видовий склад і рівень домінування рогохвостів, котрі екологічно та трофічно пов’язані з березою повислою.

Посилання

Beltiukova, K. Y., Matyshevskaia, M. S., Kulykovskaia, M. D., & Sydorenko, S. S. (1968). Methods for investigating pathogens of bacterial plant diseases. Kiev: Scientific thought (in Russian).
Cherpakov, V. V. (2012). Bacterial diseases of forest species in pathology of forest. SPb.: SPb GLTU, 200, 292-303 (in Russian).
Fedorov, N. I., Kovbasa, N. P., & Yarmolovich, V. A., (2007). Harmfulness of bacterial dropsy in birch stands. Gomel: Harvest (in Russian).
Gvozdyak, R. I., & Yakovleva, L. M. (1979). Bacterial diseases of forest tree species. Kyiv: Scientific thought (in Russian).
Goychuk, A. F., Drozda, V. F., Shvets, M. V. (2017). Bacterial dropsy birch in stands of Zhytomyr Polissya of Ukraine: scientific and methodical recommendations for enterprises of the State Agency of Forest Resources of Ukraine. Kyiv: NULES (in Ukrainian).
Goychuk, A. F., & Shvets, M. V. (2016). Bacterial pathology Betula pendula in the stands of Zhytomyr Polissya of Ukraine. Zhytomyr: ZNAU (in Ukrainian).
Losytskyi, K. B. (1975). The phenomenon of depression in hardwood forests. Forestry, 3, 40-44 (in Russian).
Mishhenko, Yu. V. (1974). Atlas of insects – pests of forest species. Prague: SAPH (in Ukrainian).
Parhomenko, L. I., Chernishov, O. V., & Gromova, O. P. (2013). A complex of harmful organisms inhabiting birch (Betula L.) in the arboretum of the National Botanical Garden named after. Grishko of the National Academy of Sciences of Ukraine. Plant introduction, 4, 114-117 (in Ukrainian).
Sheluho, V. P. & Sidorov, V. A. (2008). Diagnosis and ways to reduce the economic importance of birch bacterial dropsy. Forestry, 4, 48-52 (in Russian).
Shvets, M. V. (2015). About the situation of birch stands in the forests of Zhytomyr Polissya of Ukraine. Ecological, economic and social Problems of development agrarian Sphere in Conditions of Globalization, 193-196. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv National Agrarian University named after. V. Dokuchaev
Shvets, M. V. (2016) Enterobacter nimipressuralis – causative agent bacterial dropsy of Betula рendula Roth. in the birch stands of Zhytomyr Polissya of Ukraine. NULES, 255, 133-144 (in Ukrainian).
Shvets, M. V. (2017). Symptomatology and etiology of "wetwood" birch in stands of Zhytomyr Polissya. Contribution of young scientists on forestry, wood processing technologies and horticulture, 32-33. Kyiv, Ukraine: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
Sidorov, V. A. (2007). On the question of the role of insects in the spread of bacteriosis of birch, BSUET, 17, 234-236 (in Russian).
Опубліковано
2018-10-25
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО