Продукція фітомаси дубових деревостанів Українського Полісся

  • Oleksandr Bala Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Petro Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Liubov Matushevych Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Ivan Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: біопродукційний потенціал; динаміка біопродуктивності; вікова структура; середній запас; компоненти фітомаси; конверсійні коефіцієнти; загальний приріст; екологічні функції.

Анотація

Розраховано продуктивність дубових деревостанів Полісся України за компонентами фітомаси та продукцією в розрізі класів віку та за адміністративними областями. З’ясовано, що на території Полісся України найпоширенішими є дубові насадження у Житомирській обл. (35,3%). Насадження за участю дуба звичайного характеризується розмахом від I до XX класів віку, при цьому розподіл їхньої площі дуже нерівномірний. Значний обсяг запасу дубових насаджень зосереджений у середньовіковій групі, саме в ній вони найпродуктивніші. Фітомаса надземних компонентів дубових деревостанів Полісся фактично відображає їхню вікову структуру як за площею, так і за запасом.

Встановлено, що більше половини (55,3%) надземної фітомаси дубових деревостанів зосереджено у деревині стовбура. На кору стовбура й деревину гілок припадає однакова частка (по 11,9%), частка кори гілок становить 4,7%, деревної зелені – 16,2%.

Оцінено динаміку продукції дубових насаджень Полісся України за класами бонітету. З’ясовано, що її постійне зростання відбувається приблизно до 35-річного віку, потім поступово спадає. Максимальна біопродуктивність дубових насаджень, з незначними коливаннями в межах класів бонітету, припадає на період від 30 до 50 років.

Загальна оцінка продукції дубових деревостанів у лісах Полісся України становить 324,7 тис. т. Територіальна мінливість нагромадження продукції за адміністративними областями визначається відмінностями в наявності площ і віковій структурі насаджень. Найбільше продукції нагромаджують дубові деревостани Житомирської обл. (111,3 тис. т), в яких значна частка продукції припадає на середньовікові насадження (78,2 тис. т). Найменшу кількість продукції нагромаджують дубові насадження Сумської обл. (7,5 тис. т). В інших областях її кількість змінюється від 21,1 тис. т. (Київська обл.) до 59,7 тис. т (Чернігівська обл.).

Розподіл загальної продукції дубових деревостанів Полісся України в межах адміністративних областей та за класами віку відображає її динаміку за нормативними даними. Нагромадження обсягів продукції молодими дубовими насадженнями (I-IV класів віку) в поліській зоні України відбувається поступово й не інтенсивно. Кульмінація нагромадження продукції спостерігається у середньовіковій групі насаджень (V-VIII класи віку). Зі збільшенням віку, починаючи з пристиглої групи (IX клас віку), продукція дубових деревостанів поступово спадає. На мінливість продукції дубняків Полісся, крім зайнятої площі й віку насаджень, також впливають типи лісорослинних умов.

Посилання

Heinimann, H.-R. (2010). A concept in adaptive ecosystem management – An engineering perspective. Forest Ecology and Management, 259 (4), 848-856.
Hensiruk, S. A. (2002). Ukraine’s forests. Lviv: Svit (in Ukrainian).
IMAGE – Integrated Model to Assess the Global Environment (2015). – Retrieved from http://themasites.pbl.nl/models/image/index.php/IMAGE_framework.
Kolomytsev, G., & Prydatko, V. (2009). Pedunculate Oak (Quercus robur). – Retrieved from http://biomodel.info/species/quercus-robur-pedunculate-oak/.
Lakyda, P. I., Bala, O. P., Matushevych, L. M., Lakyda, I. P., & Ivaniuk, I. D. (2018). Silvicultural and environmental potential of oak stands in Ukrainian Polissya. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Maydachenko I.V. (in Ukrainian).
Anuchin, N. P. (1982). Forest mensuration. Moscow : Forest industry (in Russian).
Lakyda, P. I., Terentiev, A. Yu., & Vasylyshyn, R. D. (2012). Scots pine stands of artificial origin in Ukrainian Polissya – growth and productivity forecast. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Maydachenko I.S. (in Ukrainian).
Lakyda, P. I., Bala, O. P., Matushevych, L. M., & Ivaniuk, I. D. (2016). Current state and productivity of common oak stands in Ukrainian Polissia. Forestry and Forest Melioration, 129, 32-40 (in Ukrainian).
Shvidenko, A., Savich, Yu., Strochinskyi, A., Polyakov, V., & Kanunnikov, N. (1987). Normative reference materials for biometric measurements of forests in Ukraine and Moldavia. Kyiv: Urozhai (in Russian).
Lakyda, P. I., Usenia, V. V., Matushevych, L. M., Bala, O. P., & Lakyda, I. P. (2018). Biomass expansion factors for live biomass components of common oak stands in Ukrainian Polissia. Abstracts of participants of International scientific and practical conference “Sustainable management in forestry complex and balanced development of urban landscapes”. Kyiv: NULES of Ukraine, P. 35-36.
Lakyda, P. I., Matushevych, L. M., & Lakyda, I. P. (2018). Bioproductivity of common oak stands in Ukrainian Polissia. Proceedings of FASU, 16, 99-105 (in Ukrainian).
Millar, C. I., Stephenson, N. L., & Stephens, S. L. (2007). Climate change and forests of the future: managing in the face of uncertainty. Ecological Applications, 17 (8), 2145-2151.
Опубліковано
2018-10-25
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ