Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME

  • Taras Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака
  • Ihor Kozak Люблінський Католицький університет ім. Іоана Павла II
  • Oksana Tkachuk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака
Ключові слова: прогноз динаміки; біомаса; зростання; контроль; «тепло-сухо»; підсадка; реакція на потепління, чисельність видів.

Анотація

Прогноз всихання на основі останньої версії імітаційної комп’ютерної моделі FORKOME дав змогу оцінити результати моделювання щодо біокліматичних впливів на появу, виживання, ріст і загибель особин ялини та інших деревних видів. Застосована у дослідженні модель FORKOME містить елементи лісових та екологічних підходів і була спеціально розроблена для умов Українських Карпат. Моделювання здійснено на основі результатів одинарної симуляції та статистично усередненого прогнозу з 20-ти симуляцій («Monte Carlo») для показу тенденції змін та їх відповідності з одинарними симуляціями.

Прогноз динаміки деревостану здійснено на 20- та 50-річний періоди. У двох випадках моделювання виконано за сценаріями «контроль» та «тепло-сухо», як найбільш достовірного до реальних кліматичних змін за останні два десятиріччя. Крім того, проведено моделювання підсадки деревних видів також за сценаріями «контроль» та «тепло-сухо» на 50 років.

Встановлено, що динаміка деревостану на 20-річний та 50-річний періоди у контрольному варіанті та сценарії «тепло-сухо» є подібною і характеризується стрімким зниженням у першому десятилітті біомаси як наслідок випадання зі складу насадження на різних вікових стадіях ялини та у меншій кількості – перестійних особин ялиці. З’ясовано, що у контрольному сценарії з підсадкою ялиці, ялини та бука найактивніше зростання біомаси впродовж 50-річного прогнозу показали ялиця та бук. Досить чутливо на потепління та зменшення опадів відреагувала смерека, яка практично випадає на посадженій ділянці вже на початку прогнозу. Загальна біомаса насадження на контролі впродовж 50-річного прогнозу збільшується інтенсивніше порівняно із сухішими та теплішими погодними умовами, за яких вона майже у два рази менша наприкінці прогнозного періоду.

Посилання

Botkin D. В., Janak F. J., & Wallis, J. R. (1972). Some ecological consequences of computer model of forest growth. J. Ecol, 60, 649-873.
Hong, S. He., David, J., Mladenoff T., & Crow R. (1999). Linking an ecosystem model and a landscape model to study forest species response to climate warming. Ecological Modelling, 114, 213-233.
Kozak I., & Menshutkin V. (2000). Possibilities of application of computer modelling for prediction of tree stand succession dynamics on the example of fir and beech tree stand in the Bieszсzady Mountains. Forestry, 3, 113-122 (in Polish).
Kozak I., Czekajska P., Kozak H., Stеpien A., & Kociuba P. (2013). Modeling the dynamics of pine stands in Poland and the Ukrainian part of the Roztochya in the condition of climate change. Lesne Prace Badawcze, 74(3), 215-226 (in Polish).
Kozak I.I., & Parpan V.I. (2006). Forkome ecological forest computer model. Ivano-Frankivsk: TSIT PNU (in Ukrainian).
Szumacher I. (2011). Funkcje terenow zieleni miejskiej a swiadczenia ekosystemow. Prace і Studia Geograficzne, 46, 169-176 (in Polish).
Опубліковано
2018-10-25
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА