Сучасні моделі екологізації економіки: поняття, єдності, суперечності та напрями взаємодії

  • Ion Dubovich Національний лісотехнічний університет України
  • Adamovsky Alexander Національний лісотехнічний університет України
  • Khrystyna Vasylyshyn Національний лісотехнічний університет України
  • Vitaliy Soloviy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічна економіка; зелена економіка; синя економіка; коричнева економіка; інклюзивна трансформаційна економіка; економіка замкнутого циклу; біоекономіка; економіка екосистем та біорізноманіття; фізична економія.

Анотація

Звернено увагу на особливості виникнення та формування сучасних моделей економіки. Наведено поняття та розглянуто єдності, відмінності та напрями взаємодії між різними економіками: екологічною, зеленою, синьою, коричневою, інклюзивною трансформаційною, замкнутого циклу (або циркулярною), біоекономікою, економікою екосистем та біорізноманіття й фізичною економією. Визначено, що ключовим інструментом втілення загальновизнаної у світі концепції сталого розвитку є екологічна економіка. Розглянуто зв’язок між концепціями «зелена економіка» і «сталий розвиток» та з’ясовано, що «зелена економіка – це орієнтована на результат концепція, спрямована на досягнення конвергенції між трьома складовими сталого розвитку», однак стратегії переходу до «зеленої економіки» потребують ґрунтовнішого розроблення економічних важелів на рівні як національних економік, так і окремих секторів. Обґрунтовано необхідність формування нового еколого-економічного мислення та ментальності суспільства, шлях до яких лежить через екологізацію освіти. Визначено спільну мету сучасної економіки, яка полягає у подоланні суперечностей між екологічною та економічною системами, збереженні якості довкілля і раціональному використанні природних ресурсів. З огляду на імплементацію законодавства Європейського Союзу щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища в Україні, обґрунтовано перспективні напрями екологізації освіти і розвитку сучасних моделей економіки. Визначено перспективи подальших досліджень, які полягають у визначенні кращих моделей екологізації економіки та розробленні теоретико-методологічної основи, спрямованої на забезпечення практичної реалізації визначених моделей економіки в Україні.

Посилання

COM (2015). Closing the Loop – An EU Action Plan for the Circular Economy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
COM (2018). A European Strategy for Plastics in a Circular Economy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
Daly, H. & Farley, I. (2004). Ecological Economics: Principles and Applications. Washington, DC: Island Press.
Dubovich, I. A. (2015). Greening of education and economy – way to the practical implementation of sustainable development concept in Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 155-159 (in Ukrainian).
Ellen Macarthur Foundation (2013). Towards the circular economy. UK:. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf.
FAO (2018). FAO calls for global coordination for a bioeconomy that leaves no one behind. Retrieved from http://www.fao.org/news/story/en/item/1118919/icode
Governmental Office for Coordination of European and Euro-Atlantic Integration (2017) Report on Implementation of the Association Agreement Between Ukraine and the European Union in 2017. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu/zviti-pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu (in Ukrainian).
Halushkina, T. P. et al. (2017) The main principles of implementation of the green economy model in Ukraine. Educational Manual. Kyiv: Institute of ecological management and sustainable nature use (in Ukrainian).
Hryniv, L. S. (2011). New methods for solving environmental problems: physical and economic interpretation. Mechanism of Economic Regulation, 4, 20-33 (in Ukrainian).
OECD (2011b). Towards Green Growth. OECD Green Growth Studies. OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264111318-en (in English).
Pauli, G. (2012). Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Grafiche Nordest .
Sukhdev, P., Wittmer, Heidi, & Miller, Dustin. (2014). The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) challenges and responses. In Nature in the balance: The economics of biodiversity (pp. 135-150).
Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Ecoeconomics and Market: overcoming contradictions. Kyiv: Znannya (in Ukrainian).
Tunytsya, Yu. Yu. (2016). Ecological economics – a tool for sustainable development. Regional Economy, 3, 142-147 (in Ukrainian).
UN Environment (2018). The Green Economy Initiative. Retrieved from: https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy
United Nations (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved September 04, 2018, from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
Zawojska, A. & Siudek T. (2016). Bioeconomics as an Interdisciplinary Science. Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 41, 273-279.
Zinchuk T. O. (2016). Search strategy at the beginning of growth inclusive rural economy: world and european approach. Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, 4, 132-137 (in Ukrainian).
Опубліковано
2018-10-25
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ